Hnacie vozidlá

Za stoletou historii Čiernohronské lesní dráhy se na jejích kolejích ocitlo úctyhodné množství strojů. Tento článek si neklade za cíl uvést komplexní historii každé z nich, je to pouze shrnutí několika základních údajů, doplněné o několik tabulek pro lepší přehled. Označení i působiště lokomotiv se časem měnilo, ČHLD jako dráha s veřejným provozem musela mít v souladu se zákonem o drahách z roku 1937 svoje lokomotivy mít označení i normalizovanými tabulkami dle vzoru ČSD. To nám, jak uvidíte, celkem usnadní orientaci mezi lokomotivami. Čiernohronská dráha zahájila svůj provoz 8. ledna v roce 1909. Dodnes není zcela jasné, která lokomotiva v čele vlaku stála, protože ČHLD dostala svoji první lokomotivu o pár měsíců později. S největší pravděpodobností ovšem provoz na trati (vzhledem k tehdy ještě hodně problematickému napojení dráhy na síť MÁV velmi slabý) obstarávala jedna ze tří lokomotiv podnikové drážky železáren v Podbrezové, což vzhledem jejímu rozchodu – 750 mm – nebyl problém. První přehled vozidel pochází až z roku 1914 a dráha v něm má uvedeny dvě lokomotivy, obě vyrobené díky tehdejší politice v Budapešti.

Prehľad hnacích vozidiel spätých s Čiernohronskou železnicou

 

Použité skratky:

 • ČHLD – Čiernohronská lesní dráha, dnes ČHŽ – Čiernohronská železnice
 • KOLŽ – Kysucko-Oravská lesná železnica
 • HLÚŽ – Historická lesná úvraťová železnica,zachovalý a památkově chráněný úsek bývalé KOLŽ
 • PLŽ – Povážská lesná železnica
 • MÁV - Magyar Államvasutak, Maďarské státní dráhy
 • FGV - Feketegaramvölgyi Vasút, původní maďarský název ČHŽ

Pramene:

 • Zeithamer Karel, Čiernohronská Lesní Dráha,1996
 • Bauer Zdeněk,Úzkorozchodné železnice v průmyslu a zemědělství; 2004
 • Just Karel, Parní lokomotivy na úzkorozchodných tratích ČSD,2001
 • Časopisy Dráha č. 4, 6 a 7/1995 a č.6 a 10/2004 – autoři článků Bílek Aleš a Kučera Aleš
 • ČHŽ.sk
 • Krúžok.sk
 • Osobní návštěva na ČHŽ, návštěva tamního archivu a přímý kontakt s některými z popsaných strojů a jejich dokumentací.
 • Autorem textu je Jan Štefek, použité fotografie jsou z archivu autora, stránek ČHŽ.sk popřípadě z výše uvedených zdrojů.