DESATORO PRE CESTUJÚCICH

DESATORO PRE CESTUJÚCICH

Prosíme, kvôli vlastnej bezpečnosti rešpektujte Prepravný poriadok ČHŽ a pokyny nášho personálu. ĎAKUJEME

1. Pred nástupom do vlaku sa informujte u sprievodcov o prípadnej rezervácii vozňa vyznačenej na tabuľke pri vstupe. Cestujúci s rezerváciou majú prednosť.

2. Vstupenky predáva sprievodca za jazdy vo vlaku, v stanici Čierny Balog v pokladni múzea prípadne v dopravnej kancelárii. Ceny vstupeniek sa neodvíjajú od dĺžky trasy, ale od nákladovosti vlaku. Najdrahšie sú najkratšie trasy.

3. Do vlaku nastupujte až po vyzvaní staničným rozhlasom a zaujmite miesto na sedenie. V prípade nedostatku miesta vyčkajte na pristavenie ďalších vozňov alebo iného vlaku.

4. Po príchode do stanice vystupujte až po úplnom zastavení vlaku v smere nástupišťa. Naskakovanie a vyskakovanie z idúcich vlakov je nebezpečné a prísne zakázané!

5. Všetky potrebné informácie o odchodoch vlakov, cenách cestovného a prestupovaní získate u sprievodcov, v múzeu alebo v dopravnej kancelárii ČHŽ.

6. O prípadnom zastavení vlaku mimo konečných staníc sa dopredu informujte u sprievodcu alebo rušňovodiča – všetky zastávky na trati sú na znamenie.

7. Za jazdy je prísne zakázané vykláňať sa a vystrkovať predmety z okien, odisťovať dvere
a prechody. Vo všetkých vlakoch a priestoroch ČHŽ je zakázané fajčenie!

8. Záchrannú brzdu (ručnú alebo vzduchovú) neváhajte použiť v prípade priameho nebezpečenstva – bezdôvodné použitie záchrannej brzdy sa však trestá pokutou.

9. V prípade akýchkoľvek problémov sa, prosíme, obráťte na personál ČHŽ. Reklamácie a sťažnosti rieši riaditeľ ČHŽ – tel.: 048 / 619 15 00.

10. Prosíme, neničte si zariadenie a vybavenie železničky – aj po Vás prídu ďalší cestujúci. Personál ČHŽ dodržiava zásady slušného správania, dodržujte ich aj Vy.

Úplne znenie Prepravného poriadku máte k dispozícii v dopravnej kancelárii ČHŽ.

Publikované: 10.04.2022 14:29