Projekt SHAY

 

DVE SESTRY NA OPAČNÝCH STRANÁCH ZEMEGULE

Čiernohronská železnica na Slovensku a Alishan Forest Railway na Taiwane sú dve veľmi podobné pôvodne lesné železnice s rovnakým rozchodom koľajníc (760 a 762 mm) a rovnaký osudom na opačných stranách zemegule. Boli postavené začiatkom minulého storočia (1909 a 1912) pre zvoz dreva, dosiahli celkovú dĺžku cca 100 km a boli intenzívne využívané lesnými správami až do druhej poloviny 20. storočia. Po strate ich pôvodného zmyslu (prepravu dreva prevzali moderné nákladné automobily) sa obidve podarilo úspešne pretransformovať na významné atrakcie cestovného ruchu – namiesto dreva dnes vozia turistov a návštevníkov lesníckych múzeí v prírode. Táto až zarážajúca podobnosť, korešpondujúca aj s podobnosťou našich malých štátov, iniciovala nápad Čiernohronskej železnice v Čiernom  Balogu /ČHŽ/ nadviazať s Alishan Forest Railway /AFR/ bližšie kontakty s dôrazom na vzájomnú výmenu skúseností, prevádzkových modelov, spoluprácu zamestnancov a kultúrnu výmenu. Akýmsi vyvrcholením tejto spolupráce by malo byť v budúcnosti zapožičanie jednej zo zachovaných unikátnych parných lokomotív AFR typu SHAY pre prevádzku na ČHŽ. 

Dve sestry na opačných stranách zemegule

Dve sestry na opačných stranách zemegule