Súčasnosť Čiernohronskej železnice

V súčasnosti ČHŽ premáva denne počas turistickej sezóny od 8. 4. do 16. 9. 2023, prevádzka je zabezpečovaná na úseku trate zo Šánskeho do Čierneho Balogu (iba na objednávku), do Vydrovskej doliny a do Dobroče. V roku 2012 bola s podporou Európskej únie otvorená obnovená trať z Čierneho Balogu do miestnej časti Dobroč (4km). Mimoriadne jazdy je možné objednať si kedykoľvek. Vozový park pozostáva zo štyroch parných lokomotív, piatich motorových lokomotív a zrekonštruovaného motorového vozňa M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov. Časť z nich vrátane reštauračného vagóna, je v prevedení letných vyhliadkových vagónov, ktoré umocňujú priamy zážitok z jazdy a prírody. Tieto vagóny získala ČHŽ prestavbou pôvodných nákladných vagónov, v jednom prípade ide o originálny letný vyhliadkový vagón zachránený zo zrušenej trate Ružomberok - Korytnica Kúpele. Zaujímavosťou je i ručný spôsob brzdenia súprav, obvyklý práve na lesných železniciach.

Vlakový personál je z veľkej časti opäť z dobrovoľníckych brigádnikov, ktorí tak pokračujú vo svojej činnosti započatej v roku 1983. Finančný efekt osobnej dopravy však nestačí na pokrytie prevádzkových nákladov, o nákladoch na ďalšiu rekonštrukciu ani nehovoriac. Na jar v roku 2001 sa po 19-tich rokoch podarilo obnoviť i pravidelnú nákladnú dopravu reziva z píly Jánošovka do Hronca. Každý pracovný deň tak ČHŽ odviezla a preložila do vagónov veľkej železnice 60-120 m3 reziva. Nákladná doprava reziva čiastočne pokryla náklady na prevádzku ČHŽ v zimnom období, ale ani to netrvalo dlho, keďže od 1.11.2003 je prevádzka na píle v Jánošovke uzavretá.

Dňa 3. 10. 2003 ČHŽ slávnostne otvorila zrekonštruovaný úsek trate z Chvatimechu do Hronca, na ktorý významnou finančnou čiastkou v roku 2002 prispeli zo Slovensko-šajčiarskeho revolvingového fondu. Touto formou sme získali finančné prostriedky nielen na obnovenie trate z Hronca do Chvatimechu, ale aj na nákup motorového vozňa M21 004, ktorý prvýkrát premával na otvorení letnej turistickej sezóny dňa 1. 5. 2004 .

Dňa 30. 4. 2012 ČHŽ otvorila obnovený úsek trate z Čierneho Balogu do miestnej osady Dobroč a v priebehu roku 2012 boli na ČHŽ dodané dva zrekonštruované parné rušne a niekoľko nových osobných aj nákladných vozňov.

Fotografie: Radovan Plevko