Školský výlet

Školský výlet

Jazda vláčikom v údolí Čierneho Hrona sa stala vyhľadávaným cieľom žiakov zo škôl na celom Slovensku. Mimoriadny vlak pre školy je možné vypraviť celoročne. V rámci mimoriadnych vlakov vieme zabezpečiť vlaky ťahané motorovým aj parným rušňom, alebo vlaky vedené motorovým vozňom.

Na každých začatých 20 žiakov (v prípade MŠ 10) jeden dozor zdarma, ďalší dozor platí ako žiaci ZŠ.

Jednosmerné cestovné neponúkame. Ceny sú jednotné aj pri nástupe zo všetkých medziľahlých zastávok na trase. Cestujúci s rezerváciou majú prednosť.

Časy  odchodov  mimoriadnych  vlakov  sú  individuálne,  musia  sa  však  prispôsobiť iným vlakom a môžu byť spájané s inými vlakom podľa aktuálnej dopravnej situácie. Max. kapacita našich vlakov je 500 osôb.

3 TRASY TAM A SPÄŤ
5,- €
ZŠ, SŠ 9,- €
2 TRASY TAM A SPÄŤ
4,- €
ZŠ, SŠ 7,- €
1 TRASA TAM A SPÄŤ
3,- €
ZŠ, SŠ 4,- €

Požiadavka na objednávku