Cestovný poriadok Čiernohronskej železnice

Čiernohronská železnica premáva v roku 2019 pravidelne na troch trasách. Všetky vlaky začínajú a končia v Čiernom Balogu - východiskovej stanici ČHŽ. Na jednotlivých trasách vás naše vlaky odvezú na miesta úzko späté s históriou ČHŽ.

Štvrtá trasa Šánske – Chvatimech je z dôvodu už značného opotrebenia trate a vykonávania jej opráv mimo pravidelnej prevádzky. Premávajú tu len pracovné a mimoriadne vlaky za osobitný tarif.

Cestovné v pravidelných vlakoch Čiernohronskej železnice sa odvíja od počtu prejdených trás. Mapku tratí nájdete tu. Cenník mimoriadnych vlakov je tvorený dohodou.

Zelenou trasou do Vydrovskej doliny a Lesníckeho skanzenu (4 km)

Historickým vláčikom sa najskôr preveziete jednou z najkrajších a najčistejších dolín Slovenska, celým Lesníckym skanzenom. Ľubovoľne môžete prerušiť cestu, prejsť si chodníky Lesníckeho skanzenu a ktorýmkoľvek nasledujúcim vláčikom pokračovať ďalej, alebo sa vrátiť späť. Cestovný lístok je neprenosný, ale platí celý deň. Premávajú tu vlaky s motorovými rušňami a súpravou otvorených výletných vozňov. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom.

Hlavná sezóna: 20.04. - 15.09.2019 - chodí denne

Čierny Balog    Vydrovo

Čierny Balog
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Lesnícky skanzen - Koliba
|
|
|
|
|
|
|
|
Lesnícky skanzen - Korytárske
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydrovo - konečná
09:19
10:19
11:19
13:19
14:19
15:19
16:19
17:19

Vydrovo    Čierny Balog

Vydrovo
09:20
10:20
11:20
13:20
14:20
15:20
16:20
17:20
Lesnícky skanzen - Korytárske
09:30
10:30
11:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
Lesnícky skanzen - Koliba
09:35
10:35
11:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:35
Čierny Balog
09:45
10:45
11:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45

 

Modrou trasou cez futbalové ihrisko na Dobroč (4 km)

Svetovou raritou tejto trasy je jazda vlaku pomedzi tribúnu a futbalové ihrisko. Na konci trasy je 10-minútová prestávka a detské ihriská. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné vlaky.

Hlavná sezóna: 29.06. - 01.09.2019 - chodí denne

Vedľajšia sezóna: 20.04. - 29.06.2019 - chodí iba v sobotu

Čierny Balog    Dobroč

Čierny Balog
10:00
12:00
14:00
16:00
Dobroč
10:20
12:20
14:20
16:20

Dobroč    Čierny Balog

Dobroč
10:30
12:30
14:30
16:30
Čierny Balog
10:50
12:50
14:50
16:50

 

Červenou trasou na Šánske (5 km)

Historickým vláčikom sa preveziete na východný koniec obce Čierny Balog. Na konci trasy je 10-minútová prestávka. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné vlaky.

Hlavná sezóna: 29.06. - 01.09.2019 - chodí denne

Vedľajšia sezóna: 20.04. - 29.06.2019 - chodí iba v sobotu

Čierny Balog    Šánske

Čierny Balog
11:00
15:00
Šánske
11:20
15:20

Šánske    Čierny Balog

Šánske
11:30
15:30
Čierny Balog
11:50
15:50

Mapa tratí ČHŽ