Cestovný poriadok Čiernohronskej železnice

Čiernohronská železnica premáva v roku 2021 pravidelne na troch trasách. Všetky vlaky začínajú a končia v Čiernom Balogu - východiskovej stanici ČHŽ. Na jednotlivých trasách vás naše vlaky odvezú na miesta úzko späté s históriou ČHŽ.

Štvrtá trasa Šánske – Chvatimech je z dôvodu už značného opotrebenia trate a vykonávania jej opráv mimo pravidelnej prevádzky. Premávajú tu len pracovné a mimoriadne vlaky za osobitný tarif.

Cestovné v pravidelných vlakoch Čiernohronskej železnice sa odvíja od počtu prejdených trás. Mapku tratí nájdete tu. Cenník mimoriadnych vlakov je tvorený dohodou.

Zelenou trasou do Vydrovskej doliny a Lesníckeho skanzenu (4 km)

Historickým vláčikom sa najskôr preveziete jednou z najkrajších a najčistejších dolín Slovenska, celým Lesníckym skanzenom. Ľubovoľne môžete prerušiť cestu, prejsť si chodníky Lesníckeho skanzenu a ktorýmkoľvek nasledujúcim vláčikom pokračovať ďalej, alebo sa vrátiť späť. Cestovný lístok je neprenosný, ale platí celý deň. Premávajú tu vlaky s motorovými rušňami a súpravou otvorených výletných vozňov. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Mapku skanzena nájdete tu.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 1. 9. 2021 / chodí denne

Vedľajšia sezóna: 8. 5. – 31. 5. 2021 / chodí len POČAS VÍKENDOV pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

                               1. 6. – 30. 6. 2021 / chodí denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

Vedľajšia sezóna: 2. 9.  – 19. 9. 2021 / chodí denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

Čierny Balog    Vydrovo

Čierny Balog
09:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
Lesnícky skanzen - Koliba
|
|
|
|
|
|
|
Lesnícky skanzen - Korytárske
|
|
|
|
|
|
|
Vydrovo - konečná
09:50
10:50
11:50
13:20
14:20
15:20
16:20

Vydrovo    Čierny Balog

Vydrovo
09:50
10:50
11:50
13:20
14:20
15:20
16:20
Lesnícky skanzen - Korytárske
10:00
11:00
12:00
13:30
14:30
15:30
16:30
Lesnícky skanzen - Koliba
10:05
11:05
12:05
13:35
14:35
15:35
16:35
Čierny Balog
10:15
11:15
12:15
13:45
14:45
15:45
16:45

 

Modrou trasou cez futbalové ihrisko na Dobroč (4 km)

Svetovou raritou tejto trasy je jazda vlaku pomedzi tribúnu a futbalové ihrisko. Na konci trasy je 10-minútová prestávka a detské ihriská. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné vlaky.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 1. 9. 2021 / chodí denne

Vedľajšia sezóna: 5. 6. –  30. 6. 2021 / chodí iba v sobotu

Čierny Balog    Dobroč

Čierny Balog
11:00
14:00
Dobroč
11:20
14:20

Dobroč    Čierny Balog

Dobroč
11:30
14:30
Čierny Balog
11:50
15:00

 

Červenou trasou na Šánske (5 km)

Historickým vláčikom sa preveziete na východný koniec obce Čierny Balog. Na konci trasy je 10-minútová prestávka. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné vlaky.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 1. 9. 2021 / chodí denne

Vedľajšia sezóna: 5. 6. –  30. 6. 2021 / chodí iba v sobotu

Čierny Balog    Šánske

Čierny Balog
10:00
12:00
15:00
Šánske
10:25
12:25
15:25

Šánske    Čierny Balog

Šánske
10:30
12:30
15:30
Čierny Balog
10:50
12:50
15:50