Dôležité dokumenty ČHŽ

Dôležité dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou prepravy cestujúcich a zabezpečovania prevádzky a bezpečnosti na Čiernohronskej železnici.

Dokumenty pre našich návštevníkov a cestujúcich

Dokumenty pre personál a brigádnikov ČHŽ