Vlak na objednávku

Vlak na objednávku

Máte záujem o jazdu na Čiernohronskej železnici a chceli by ste mať vlak iba pre seba a svojich priateľov?

Máte záujem o jazdu vlakom na Čiernohronskej železnici v dňoch, kedy nemáme pravidelnú prevádzku?

Mimoriadny vlak je možné vypraviť celoročne. V rámci mimoriadnych vlakov vieme zabezpečiť vlaky ťahané motorovým aj parným rušňom alebo vlaky vedené motorovým vozňom.

Všetky  mimoriadne  vlaky  začínajú a  končia v Čiernom  Balogu. Časy odchodov mimoriadnych vlakov sú individuálne, musia sa však prispôsobiť časom iných vlakov a môžu byť spájané s iným vlakmi. Maximálna kapacita našich vlakov je 500 osôb.

Mimoriadny vlak si môžu objednať jednotlivci alebo skupiny, minimálne však treba zaplatiť 20 celých vstupeniek a príplatky za ďalšie služby podľa dohody (parná lokomotíva, občerstvenie do vlaku, harmonikár, zbojnícky prepad, salónny vozeň, fotografovanie historických súprav s drevom a pod.).

Ponuka pre skupiny nad 20 cestujúcich: Na každých ukončených 20 cestujúcich 1 cestujúci zdarma.

Sprievodný program na Čiernohronskej železnici

  • Zbojnícky prepad vlaku: 150 €
  • Ľudová muzika do vlaku: 200 € / každá začatá hodina
  • Harmonikár do vlaku: 50 € / každá začatá hodina
  • Občerstvenie do vlaku (prípitok, syry, domáce pagáče, drevorubačský chlebík): 12 € / osoba
  • Pripojenie a príprava parnej lokomotívy počas letnej sezóny (treba objednať aspoň 3 dni vopred): 450 €
  • Pripojenie a príprava parnej lokomotívy mimo  hlavnej sezóny  (treba objednať aspoň 2 týždne): 2 500 €
  • Pripojenie salónneho vozňa s 1. triedou alebo bufetového vozňa (kapacita 15 alebo 35 osôb): 50 €
  • Parné vlaky pre fotografov: od 1500 € / deň

Firemné akcie    Školské výlety


Požiadavka na cenovú ponuku