Dotácie a sponzori

Ak si Čiernohronská železnička získala Vašu priazeň a chcete podporiť aktivity našej neziskovej organizácie spojené so zachovaním a prevádzkovaním železničky, podporiť nás môžete aj formou finančného príspevku.

CHCEM PODPORIŤ ČIERNOHRONSKÚ ŽELEZNIČKU

Za podporu Čiernohronskej železnice formou darov ďakujeme:

Mikuláš Kováč
19.04.2019
50,00 €
Ing. Jaroslav Sojka
31.01.2019
30,00 €
Anonym
20.01.2019
10,00 €


Venujte 2% z Vašich daní Čiernohronskej železnici

CHCEM PODPORIŤ ČIERNOHRONSKÚ ŽELEZNIČKU

 


Aj v roku 2022 podporili našu železničku sumou 3 500 € Železiarne Podbrezová, a.s. - sú naším najdlhším a najvernejším reklamným partnerom. ĎAKUJEME!

      

V roku 2022 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 33 000 € na II. etapu opravy a obnovy
parnej lokomotívy č. 1 ČKD 760/90d z roku 1948, výr. č.: 2609, ÚZPF č. 11727/1. ĎAKUJEME!

 

Aj v roku 2022 pokračuje dlhodobý prenájom úzkorozchodného osobného vozňa Balm/ú 619 od Národného technického múzea Praha. ĎAKUJEME!

 

 

 

Aj v roku 2021 podporili našu železničku sumou 3 500 € Železiarne Podbrezová, a.s. - sú naším najdlhším a najvernejším reklamným partnerom. ĎAKUJEME!

V roku 2021 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 20 000 € na I. etapu opravy a obnovy parnej lokomotívy č. 1 ČKD 760/90d z roku 1948, výr. č.: 2609, ÚZPF č. 11727/1. ĎAKUJEME!

 

Aj v roku 2021 pokračuje dlhodobý prenájom úzkorozchodného osobného vozňa Balm/ú 619 od Národného technického múzea Praha. ĎAKUJEME!

 

V roku 2020 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000,- € na I. etapu opravy a obnovy nákladného uzatvoreného vozňa typu Za/u z roku 1910. ĎAKUJEME !


 

Aj v roku 2020 pokračuje dlhodobý prenájom úzkorozchodného osobného vozňa Balm/ú 619 od Národného technického múzea Praha. ĎAKUJEME !


V roku 2019 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 18 000,- € na II. etapu opravy a obnovy parného rušňa R III c, U 34.903 „Smoschewer“ z r. 1918, výr. č.: 625/1918 Smoschewer Breslau – oprava lokomotívneho kotla. ĎAKUJEME !


 

Aj v rokoch 2018 a 2019 pokračuje dlhodobý prenájom úzkorozchodného osobného vozňa Balm/ú 619 od Národného technického múzea Praha. ĎAKUJEME !


V roku 2018 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 18 500,- € na I. etapu opravy a obnovy parného rušňa R III c, U 34.903 „Smoschewer“ z r. 1918, výr. č.: 625/1918 Smoschewer Breslau – oprava a reštaurácia pojazdu. ĎAKUJEME !


V roku 2017 sme vďaka grantu Nadácie EPH vo výške 8 000,- € obnovili fasádu našej staničnej budovy. ĎAKUJEME !


V roku 2017 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 19 000,- € na III. etapu generálnej opravy historických parných lokomotív ČKD U 35 „Kolbenka“ z r. 1948. ĎAKUJEME !


Aj v roku 2017 pokračuje dlhodobý prenájom úzkorozchodného osobného vozňa Balm/ú 619 od Národného technického múzea Praha. ĎAKUJEME !


V roku 2017 sme vďaka daru od spoločnosti Expodom získali veľký záhradný altánok, ktorý budeme používať predovšetkým na našich akciách a taktiež počas prác za nepriaznivého počasia. ĎAKUJEME!


V roku 2016 sme vďaka reklamnému príspevku Slovenskej pošty, a.s. vo výške 1 500,- € obnovili „poštový vozeň ČHŽ“ z roku 1908. ĎAKUJEME !


V roku 2016 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 22 000,- € na II. etapu generálnej opravy historických parných lokomotív ČKD U 35 „Kolbenka“ z r. 1948. ĎAKUJEME !


V roku 2015 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 20 000,- € na I. etapu generálnej opravy historických parných lokomotív ČKD U 35 „Kolbenka“ z r. 1948. ĎAKUJEME !


Čiernohronská železnica, n.o. získala v roku 2015 finančnú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 000,- Eur na Modelársky deň detí na Čiernohronskej železnici. ĎAKUJEME !

 


V roku 2013 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 25 000,- € na II. etapu generálnej opravy historickej motorovej lokomotívy RÁBA č. 025 z r. 1961. Z dôvodu nepredpokladaného poškodenia hydrodynamickej prevodovky bude však oprava lokomotívy definitívne dokončená až v roku 2014. ĎAKUJEME !


V roku 2014 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 22 000,- €: ÚZPF č.11730/0, Lokomotíva dieselová č.025 z r.1961 RÁBA Maďarsko - III.etapa, úplné dokončenie generálnej opravy, sprevádzkovanie pamiatky. Oprava historickej motorovej lokomotívy tak bude definitívne dokončená a tešíme sa na jej pravidelnú prevádzku v roku 2015. Súčasne pripravujeme pre ďalšie obdobie obnovu i poslednej – tretej motorovej lokomotívy RÁBA. ĎAKUJEME !


V rokoch 2013 a 2014 realizujeme na ČHŽ ďalší projekt cezhraničnej spolupráce s názvom:
Slovenské a maďarské doliny zážitkov s historickým vláčikom, ktorého cieľom je dokončenie obnovy celého zachovaného úseku trate do Vydrovskej doliny (4 km).
Výška príspevku z ERDF poskytnutá Eúropskou úniou činní pre obidve železničky spolu 1 247 375,- €
ĎAKUJEME !


Webové stránky partnerskej lesnej železnici v Nagybörzsöny
Maďarský text o partnerskej železnici v Nagybörzsöny
Webové stránky o úzkorozchodkách v Maďarsku

Spolupráca lesných železníc Čierneho Balogu a Nagybörzsöny, koordinovaný rozvoj cestovného ruchu a vytvorenie spoločných maďarsko-slovenských turistických atrakcií.
Výška príspevku z ERDF poskytnutá Eúropskou úniou činní 1 519 429,95 €
Ďakujeme !


Ďakujeme Nadácii Pontis – nadačný fond Slovenskej sporiteľne, za spolufinancovanie výstavby nového altánku
– staničky vo výhybni Šánske.Grant vo výške 1 000,- € sme úspešne zrealizovali v roku 2013.


V roku 2012 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000,- € na I. etapu generálnej opravy historickej motorovej lokomotívy RÁBA č. 025 z r. 1961. Oprava lokomitívy bude pokračovať i v roku 2013. ĎAKUJEME !


Čiernohronská železnica, n.o. získala v roku 2012 finančnú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške
1 300,- Eur na propagačný materiál Otvorenie sezóny ČHŽ - 20. výročie obnovenia turistickej prevádzky. ĎAKUJEME !

 


Najvzácnejšia zachovaná parná lokomotíva Čiernohronskej železnice U 34.904 – Joy z r. 1907, MÁV Budapest 1879/1906 ex
LŽ Nálepkovo, ktorú objavil v roku 1982 pán Štefan Muka v hromade pilín na píle v Nálepkove je opravená!
Obnova lokomotívy bola finančne podporená z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR programu Obnovme si svoj dom v roku 2010 formou daru od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. vo výške 18 000,- € a v roku 2011 priamo z prostriedkov MK SR vo výške 29 000,- €. Ďakujeme !