Motorový rušeň „Benzinka“

První motorovou lokomotivou na ČHLD byla Benzinka. Je nutno se v souvislosti s „benzinkou“ zmínit i o důvodech, které vedly k tomu, že ČHLD si pořídila motorovou lokomotivu. Na dráze v té době ještě stále existovalo několik úseků s animálním nebo ručním provozem, protože protipožární opatření podél některých odboček ještě nebyla zcela dořešená (např.průjezd osadou Jánošovka, odbočka Vydrovo atd.). 

Tento stav velice brzy přestal vyhovovat a tak dráha zakoupila v roce 1923 u firmy Káš a Werner novou motorovou lokomotivu typu MS 118 vyrobenou v továrně Motorenfabrik Deutz v Kolíně nad Rýnem. Třínápravová lokomotiva o výkonu 30-33 kW, byť jen pouhých 8,45 t těžká si hravě poradila na stoupání 30 promile se zátěží 15 t. V pozdějších letech byla protipožární opatření na odbočkách stále dokonalejší a tak pro „benzinku“ v roce 1935 nezbylo už žádné uplatnění a byla prodána jinam, údajně do Víglaše. Lokomotiva nebyla za dobu svého působení v Hronci nijak označena, říkalo se jí prostě jen „benzinka“ a až na samém konci svého provozu u ČHLD jí bylo aspoň úředně přiděleno číslo 7.