Parný rušeň U33.901

Třetí lokomotiva se na ČHLD dostala až v roce 1918, na samém sklonku první světové války. Pro dráhu ji zakoupilo tehdejší Ministerstvo orby v Budapešti.Lokomotiva byla označená už v novém poválečném schématu jako „1“ a v roce 1938 dostala i řadové tabulky s číslem U33.901. Mašinku vyrobila lokomotivka Arnold Jung v Jungenthalu (výrobní číslo Jung 2598/18). Taktéž třínápravová jednička měla na rozdíl od svých maďarských kolegyň vnitřní rám a Heusingerův rozvod. Domovskou stanicí Junga byl Balog, ovšem na konci války byla německou armádou v Hronci těžce poškozena odpálením nálože v topeništi. Byť byla opravena za pomoci kotle a dílů ze zrušené, prakticky totožné lokomotivy z lesní železnice v Závadce, na ČHLD se už příliš neprojela. V roce 1948 byla zapůjčena na lesní dráhu v Sučanech a další její osudy jsou od konce 50. let neznámé.