Motorový rušeň Deutz 26063/1939

II.světová válka zamíchala osudy strojů a drah neuvěřitelným způsobem. ČHŽ přežila toto období s bolestnou ztrátou tří strojů. Přesto se na hroneckou dráhu do ukončení jejího pravidelného provozu nedostal byť jediný stroj jako válečná kořist. Přesto je dnes možné stroje původem z válečných reparací nalézt, byť v neutěšeném stavu. O jaké stroje se jedná, pojednává následující krátké pojednání.

O něco známější kapitolou jsou lokomotivy typu HF 130 C. V průběhu a po skončení války jich bylo vyrobeno celkem až 413 kusů, přičemž toto číslo zdaleka nemusí být definitivní. Typ HF 130 C vyrábělo od roku 1937 šest lokomotivek – Deutz, Gmeinder, Jung, BMAG, O&K a Windhof. Jen stručně k obecnému technickému popisu – svařovaný rám, rozchod upravitelný (600 – 750 mm). Kola jsou spřažena spojnicemi. Kapotáž je provedena lehce odnímatelná pro snadnou dostupnost všech provozních celků lokomotivy. Brzda je ruční vřetenová, napájení osvětlení je provedeno pomocí baterie nabíjené dynamem.

Vzhledem k různým výrobcům měly lokomotivy i různé motory – u všech byl však výkon v rozmezí 120 až 130 koní a to při 1000 – 1500 otáčkách. Stroje byly malé, avšak výkonné a robustní. Vzhledem k jejich osamocení ve strojovém parku v tehdejší ČSR však nenašly výraznější uplatnění. Aspoň pro úplnost je třeba připomenout frýdlantskou T36 001 či HF 130 C v Prešově. Osudy lokomotivy z Kamenice nad Cirochou se poněkud vymykají těm, které prožily její kolegyně. Byla vyrobena firmou Klöckner-Humbold Deutz a 6. října odeslána do skladu v Rehagen-Klausdorf. Osudy za války jsou u tohoto stroje nejasné, je proto možno předpokládat, že se na Slovensko dostal už jako kořist naší armády. Motorová lokomotiva do Kamenice přišla na sklonku 60. let jako náhrada za parní lokomotivy. Jisté je také to, že v roce 1973 už měla místo původního motoru nový – dvanáctiválec Tatra. V provozu ovšem dlouho nebyla, následující rok skončila lesní železnice ve šrotu a pro stroj tak zbyly cca 2 km tratě z pily na kamenické nádraží. Vzhledem k upadajícímu technickému stavu se lokomotiva v průběhu 80. let dočkala modernizace. Zachován zůstal pouze rám, zcela nová byla nástavba i kabina, použitá pravděpodobně z nějakého stavebního stroje. A takto se dočkala 21. století, byť už odstavená v kopřivách v areálu pily. K pokusu o její záchranu došlo příliš pozdě – stroj už byl rozpůlen na dva kusy. Lokomotiva byla tedy převezena na ČHŽ. Dlouhou dobu bylo možno její vrak (rozpůlený původní rám a kabina) vidět naložený na plošinovém voze. V současné době dlí rozebrána s vyhlídkou na opravu v Želiezovcích. Tím se prozatím uzavírají osudy nejdéle provozní lokomotivy typu HF 130 C na území bývalého Československa.

Pozn.Na doprovodné fotografii není jen nějaký ilustrační stroj – jedná se skutečně o Deutz 26063/1939. Potvrzují to především kulatá čelní okna, které měl jako jeden ze strojů předsériové dodávky.Repro fotky je ze stránek Drah-servisu,původ - sbírka Stefan Lausher

Prameny: