Parný rušeň „Horno II“

Náhradou za neúspěšnou „kolbenku“ U36.901 byla na ČHLD z Oravy předisponována stařičká „orenštajnka“ výrobního čísla 11042/25. Lokomotiva patřila k nejúspěšnějším a nejoblíbenějším strojům pro lesní dráhy. I ona byla, jako lokomotivy z Budapešti vybavena 1. a 4. nápravou natáčivou systémem Klien-Lindner. Byla vyrobena v továrně Orenstein und Koppel v Drewitzi v roce 1925, 10.1.1926 se uskutečnila tlaková a 3.2.1926 policejní zkouška. Stroj byl do provozu zařazen společně se lokomotivou Henschel 20615/1926 a nesl označení „Horno II“.V roce 1952 byl předisponován za výše popsanou U36.901 do Hronce,ale mnoho tady toho už nenajezdil, neboť už v roce 1954 byl v rámci unifikace strojových parků jednotlivých lesních drah předisponován na lesní železnici v Žarnovici.