Parný rušeň U34.903

Čtvrtá lokomotiva,která se na ČHLD dostala, v novém poválečném schématu označená „4“ byla dodána na dráhu ve Smolnické Huti. Na konci první světové války byla ovšem převezena na dráhu v Solivaru a v roce 1917 byla prý poprvé zapůjčena na Čiernohronskou železnici (údajně na výpomoc při budování osrblianské větve). Vzhledem k tomu, že ČHLD zažívala ve 20. letech velkou expanzi těžby, kterou tři zdejší stroje nemohli zvládat, dostala se lokomotiva, byť po ne zrovna jednoduchých tahanicích, do Hronce podruhé. Bylo jí přiděleno výše zmíněné označení „4“ a tabulka s číslem U34.903. Spolu se sesterským strojem č.3 (dnešní U34.901 – lokomotivy si byly naprosto totožné,jen s tím rozdílem,že „čtverka“ byla jako typ 86/2 pod továrním číslem 2819/12 vyrobena ve druhé sérii) byla nasazována na osobní vlaky mezi Balogem a Hroncem (tj.domovským depem jí byl Balog), díky tomu jí ušel na konci druhé světové války osud lokomotiv umístěných v Hronci. V roce 1951 byla předána na dráhu ve Spišské Nové Vsi a když ta byla zrušena, přešla na ještě vzdálenější železnici v Remetských Hamrech, kde byla na konci 70. let odstavena z provozu a po své dlouhé provozní službě zrušena.