Parný rušeň U45.901

Po dokončení odbočky v Kamenisté dolině v roce 1929 vyvstal problém se zajištěním provozu na takto odlišné trati (délka 26 km, velké množství odboček, celková odlehlost trati). Štěstím pro ČHLD bylo, že oproti minulosti bylo nyní obstarání lokomotivy celkově jednodušší. ČSD byla parními stroji dostatečně nasycena a tak lokomotivky, mezi nimi i ČKD vypracovaly řadu malých projektů pro úzkorozchodné dráhy a nabízely je potencionálním zájemcům. V roce 1928 byly tři úspěšné stroje na objednávku Ministerstva zemědělství vyrobeny, proto když byla v Hronci na počátku 30. let potřeba další výkonná lokomotiva, byla objednána jedna z další, čtyřkusové série – na ČHLD přišel poslední stroj s továrním číslem 1544/30.

Lokomotiva byla na Slovensko dodána 22.března 1932 a stala se s výkonem 66 kW nejsilnější lokomotivou té doby (později byla ovšem překonána). Stroj měl moderní konstrukci s výkonným kotlem, od první série se ovšem lišil Heusingerovým rozvodem a válcovými šoupátky. Lokomotiva označená číslem „6“ však od počátku provozu vykazovala značné nesrovnalosti – navíc měla v rozporu z objednávkou posuvnou jen jedinou nápravu! Hronecké dílny tedy na vlastní náklady „šestce“ pojezd upravily (posuvnou se kromě čtvrté stala i první náprava). Lokomotiva poté absolvovala několik zkušebních jízd, ovšem byly zjištěny velké výkyvy tlaku v kotli z 12 až na 7 atmosfér. 18.dubna přijel do Hronce vzniklé problémy napravit vrchní dílovedoucí ČKD, pan Karel Kunz. Přitom se projevily jak všechny nesrovnalosti v pojezdu,nehodná konstrukce komínu,ale ještě se přišlo při tlakové zkoušce na netěsnost šesti rozpěrek. ČHLD odmítla lokomotivu v tomto stavu převzít a byla okamžitě vrácena za účelem odstranění závad. Do provozu byla zařazena až v roce 1933, již s novým označením U45.901 a její doménou se stala odbočka do Kamenisté doliny. Válečná léta přečkala bez poškození, po válce byla přečíslována a dostala v hroneckém schématu číslo „4“ místo solivarské U34.903. Svoji pouť skončila úředním zrušením v roce 1969, když už ovšem řadu let neprovozní a bez využití stála odstavena u balocké výtopny.