Parný rušeň „II. Sz“

První lokomotiva, která byla na ČHLD dodaná, byla označena „II.sz“ a opět patřila k jednomu z rozšířených typů pro lesní železnice z budapešťské strojírny (tovární typ 75/4 – výrobní číslo 2165/08, vyrobená ve čtvrté sérii – byla vzhledem podobná lokomotivě č.I). Výkon byl slabší, než u prvního stoje, cca 37 kW. Nesla všechny typické rysy budapešťských lokomotiv, popsané výše.Tlakové zkoušce byla podrobena 9. září 1909 a se strojem č.I zajišťovala v počátečních letech dráhy veškerou dopravu. Po první světové válce byla přeznačena a obdržela v rámci jednotného číslování označení 2 a U34.901. V provozu se jí vcelku dařilo, jen v letech 1937-1941 byla pro špatný stav kotle odstavena.

„Doma“ byla v Hronci a jejím úkolem bylo obsluhovat Osrblie a trať na Tri vody i s odbočkami. V roce 1943 byla nešťastně zapůjčena do Víglaše, kde byla německou armádou na jaře 1945 vyhozena do povětří. Její oprava se stala nerentabilní a proto byla zrušena a na její místo v honeckém číselném schématu postoupila U34.902.