Príležitosť pre Hronec

Príležitosť pre Hronec

Ak vás práca v neziskovej organizácii niečomu priučí, tak je to ostať čestný, pravdivý a hrdý. Skúsenosti nás presvedčili, že nie každá prosba o pomoc musí byť vypočutá a ani tie najbližšie dvere sa neotvárajú automaticky. Čiernohronská železnica je dielom mnohých. Jej úspechy si radi privlastňujú všetci, ale v úvodných bitkách často ostáva sama. Prečo o tom píšeme?

V apríli minulého roka Čiernohronská železnica uspela v silnej konkurencii niekoľkých európskych uchádzačov a vyhrala súťaž o získanie kompletnej infraštruktúry švajčiarskej úzkorozchodnej železnice Waldenburgerbahn v dĺžke 13 km a všetky jej moderné vozidlá.

Len málokto veril, že lesná železnica zo Slovenska dokáže zaujať spoločnosť BLT Baselland Transport a. s. do takej miery, aby sa z nesmelého kandidáta stal víťaz. O tomto významnom úspechu informovali viaceré slovenské aj švajčiarske médiá.

Denník N  aktuality.sk  Pravda  TA3  TA3  RTVS  noviny.sk  tvnoviny.sk  slovensko.rtvs.sk  doma.markiza.sk
MY Bystrica  cas.sk  zivot.pluska.sk  TASR  dnes24.sk  news.sk  bystricoviny.sk  vovlaku.teraz.sk  dailymotion.com
ekomagazin.sk  stredoslovaci.sk  horehronie.sk  banskabystricaportal.sk  lexikon.sk info.24.news.net UrbanTransportMagazin


Ubehol rok, ktorý pre nás znamenal mnoho skúšok, veľa úsilia, sebazaprenia, rokovaní, náročných stretnutí, žiadostí aj prosieb - a výsledkom je, že koncom mája budú električkové vozne privezené na Slovensko.

V uplynulých dňoch sme zachytili petíciu, ktorá je z nášho pohľadu plná poloprávd a zavádzajúcich informácií. K tým najzávažnejším by sme sa radi vyjadrili v niekoľkých bodoch:
 

  • „nejasné financovanie projektu elektrifikácie trate, štúdia hovorí o potrebe financií cca 300 miliónov eur“

Samozrejme, ide o pomerne veľkú investíciu, ktorú nie je možné realizovať bez pomoci štátu a zdrojov EU. Plánovanému projektu ČHEŽ vyslovil jednoznačnú podporu Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) schválením uznesenia č. 210/2019 zo dňa 22. augusta 2019, rovnako pozitívne sa o tomto zámere vyjadrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová počas svojej osobnej návštevy Čiernohronskej železnice.
Podľa slov podpredsedu BBSK Ondreja Luntera je „projekt zaradený do strategických plánov na rozvoj kraja, ktoré budú určujúce pre čerpanie eurofondových zdrojov v ďalších obdobiach. So samosprávami sme otvorili otázku prípravy zmien územných plánov tak, aby budúca individuálna výstavba nezabránila realizácii tohto plánu.“
Projekt sa bude realizovať postupne, po etapách. I. etapa - obnova existujúcich tratí ČHŽ spolu s možnou čiastočnou elektrifikáciou Hrončianskej doliny, výstavbou moderných dielní a pod. si vyžaduje predpokladanú investíciu 25 miliónov eur.  Možno na pohľad desivá suma, ale pre porovnanie – výstavba cestného obchvatu Brezna bude stať celkovo cca 78 miliónov eur. 
Vo všeobecnosti možno poznamenať, že vyspelý svet vkladá do regionálnych železníc masívne investície. Ako príklady uvádzame železnice Zillertalbahn, Pinzgauer Lokalbahn, Murtalbahn, Waldenburgerbahn, Zentralbahn a pod.
 

  • „na prevádzku elektrických vozňov nie je pripravená infraštruktúra“

Po medializácii úspechu v súťaži Čiernohronskú železnicu oslovili odborníci zo Žilinskej univerzity, Výskumného ústavu EVPÚ Nová Dubnica, ŽOS Zvolen, fy. Swietelsky Slovensko a ďalší s ponukou pripraviť nevyhnutnú projektovú časť spojenú s renováciou a modernizáciou existujúcich tratí ČHŽ, ale aj s čiastočnou elektrifikáciou niektorých úsekov a doplnením trakčných akumulátorov do zakúpených elektrických vozidiel. Vývoj v oblasti „zelenej energie“ a možných spôsobov napájania elektrických vlakov ide dnes neuveriteľne rýchlo vpred a je masívne podporovaný zo zdrojov EU. Náš projekt preto rieši niekoľko variantov od plnej elektrifikácie, cez parciálne dobíjanie akumulátorov z troleja v staniciach a niektorých bezproblémových úsekoch trate až po dnes najmodernejšie systémy vodíkových článkov (ako inšpiráciu si pozrite toto video).
 

  • „trvalý záber obecných pozemkov“

Odstavenie vagónov v Hronci je len dočasným riešením. Čiernohronská železnica prejavuje dlhodobo intenzívnu snahu získať vhodnejší pozemok v blízkosti hlavnej stanice v Čiernom Balogu a v tejto veci iniciovala už niekoľko stretnutí s majiteľom pozemkov. V Hronci by v budúcnosti malo dôjsť k rozšíreniu už existujúcich pôvodných dielní lesnej železnice o nové moderné prevádzkové zázemie, ktoré prinesie do obce viac ako 30 nových pracovných miest.

 


                                                                                                            Projektované nové prevádzkové zázemie ČHEŽ
 

  • „nedostatočná príprava zámeru“

Podrobné odborné štúdie pre ČHŽ vypracoval tím znalcov s niekoľkoročnými skúsenosťami z oblasti dopravy aj krajinotvorby. Z pohľadu laickej verejnosti by sme si netrúfali spochybňovať znalecký posudok bez konkrétnych argumentov. Štúdie obsahujú viaceré varianty, ktorých súčasťou je aj podrobná finančná bilancia, rozbor rizík a etapizácia výstavby. Všetky dokumenty sú voľne dostupné a k dispozícii na stiahnutie na tomto linku od samého začiatku projektu.

 

  • „nedostatočná komunikácia zámeru, zámer bol predstavený prostredníctvom sociálnej siete Facebook“

Čiernohronská železnica, n. o. sa k ekologickým a krajinotvorným aktivitám hrdo hlási už od svojho vzniku a aj preto v roku 2018 verejnosti predstavila program Krajina pre ľudí. Nadväzné projekty „Tvoríme krajinu pre ľudí“, „Štúdia dopravy v oblasti Chopok–juh“ a „Štúdia prepojenia Brezna s oblasťou Chopok-juh“ pravidelne a dlhodobo komunikujeme a postupne oficiálne predstavujeme starostom jednotlivých obcí, obecným zastupiteľstvám, štátnej ochrane prírody i verejnosti. 

Zámer elektrifikácie trate bol niekoľkokrát komunikovaný nielen na našich sociálnych sieťach, ale podrobne aj na oficiálnej stránke www.chz.sk. Pre tento účel bola vytvorená samostatná doména www.chez.sk, kde sa informácie pravidelne aktualizujú a dopĺňajú. Okrem toho sme v novembri 2019 zorganizovali verejnú prezentáciu projektu, na ktorú sme prostredníctvom internetových, tlačových i rozhlasových obecných médií pozývali občanov regiónu a za prítomnosti zástupcov BBSK a ďalších hostí sme projekt predstavili. Prezentácia bola zároveň spojená s diskusiou prítomných občanov.

              
                                                                                                                        Fotodokumentácia z prezentácie projektu 20. 11. 2019
 

  • „domnievame sa, že zložené vozne nikdy v prevádzke použité nebudú, v súčasnosti majú vozne 39-40 rokov, v prípade, že by sa s realizáciou začalo okamžite, vlaky sa reálne môžu na trať dostať v horizonte 5-10 rokov, do tohto času je potrebné ich udržiavať“


Prirodzene sa očakáva, že realizácia projektu takýchto rozmerov sa neudeje zo dňa na deň. Začať sa však niekde musí. Príležitosť získať električkové vozne za zlomok ich skutočnej ceny (ich nákupom v súťaži sa ušetrilo vyše 50 miliónov eur) sa nemusí nikdy zopakovať. Otázku by sme postavili inak. Bolo by rozumné za týchto okolností budovať najprv trať a o 5-10 rokov kupovať vozne s niekoľkomiliónovou prirážkou? Vozidlá boli vyrábané vo Švajčiarsku v rokoch 1985 – 1993, sú výborne udržiavané, priebežne a opakovane modernizované. Prikladáme aktuálnu fotografiu z minulého týždňa.

                                                                   

  • „pozemky a ich súčasný stav nie sú vhodné na uskladnenie elektrických vozňov, nakoľko tie obsahujú batérie, ktoré časom budú korodovať a hrozí ekologická katastrofa. Predmetné pozemky sú umiestnené 5 metrov od rieky Hron“; „nejasné dopady na životné prostredie - nie sú vybudované zádržné vane“

Vo vozidlách v súčasnosti nie sú žiadne trakčné akumulátory - doposiaľ chodili na trati napájanej z troleja. Žiadna „ekologická katastrofa“ preto nehrozí. Na pozemku bývalej nákladnej stanice ČHŽ v Hronci boli a sú odstavované železničné vozidlá už od roku 1909 (teda vyše 110 rokov) a jeho využitie a význam sa nijako nemení.

 

Dalo by sa pokračovať bod po bode a vyvracať jednotlivé tvrdenia v petícii, ktoré v tomto prípade, žiaľ, vychádzajú len z dohadov, osobných sympatií či nesympatií.
Vždy sme boli zástancami otvorenej diskusie. Sme radi, ak sa ľudia zaujímajú a pýtajú, ak vidia ďalej než do svojho dvora. Vtedy im na niečom skutočne záleží.  
Ak to cítite rovnako, kontaktujte nás na info@chz.sk. Odpovieme a necháme to na vašom úsudku. Dôverujte svojmu kritickému mysleniu a informácie na internete si overujte. Lebo taký internet, ten zožerie všetko! :) 

Publikované: 23.03.2021 10:12