Krajina pre ľudí - Revitalizácia Hrončianskej doliny

Krajina pre ľudí - Revitalizácia Hrončianskej doliny

Už vyše 30 rokov sa snažíme udržať a skvalitňovať život v povodí rieky Čierny Hron. V krajine, ktorej takmer 100 rokov určoval každodenný pulz technický unikát a dnes Národná kultúrna pamiatka - úzkorozchodná lesná železnica

Hlavným cieľom stratégie je dosiahnuť úroveň regionálnej železnice s celoročnou pravidelnou dopravou.

Železnička by takto mohla napĺňať 4 funkcie:

  • pravidelná osobná doprava
  • turistická atrakcia
  • nákladná doprava
  • muzeálna expozícia

Turistický ruch je až vtedy prínosom pre krajinu, keď umožňuje i miestnym obyvateľom dostatočne profitovať z jeho rozvoja.

Cestovný ruch a s ním spojené služby sú pre náš región hlavnou perspektívnou a trvalo udržateľnou alternatívou rozvoja. Predkladaný materiál je otvorený, preto každý ďalší návrh alebo pripomienka sú vítané.

Krajina pre ľudí - Revitalizácia čiernohronskej doliny 2018 - 2028 by Čiernohronská železnica on Scribd

Ing. Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ

Publikované: 24.06.2018 12:00