Napojenie mesta Brezna na novú trať ČHEŽ

Napojenie mesta Brezna na novú trať ČHEŽ

Štúdie možného predĺženia tratí ČHEŽ pod Chopok a prepojenie mesta Brezna električkou.

V týchto dňoch sme sa okrem iného spolupodieľali na predstavení nových štúdií o možnostiach rozvoja ekologickej udržateľnej dopravy v oblasti Bystrianskej doliny, oblasti Chopok-juh i napojenia mesta Brezno. Štúdie na základe objednávky od OOCR Horehronie a mesta Brezno spracoval tím odborníkov a spolupracovníkov Čiernohronskej železnice a postupne ich prezentuje v rámci pracovnej skupiny aj verejnosti. Ak by došlo k ich naplneniu, trať Čiernohronskej železnice by sa v budúcnosti predĺžila a napojila na mesto Brezno a ďalej na turisticky vyhľadávané oblasti Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Tále, Krupová a Krpáčovo.
Boli sme prizvaní na pracovné stretnutie, ktoré organizovali OOCR Región Horehronie a DOBRÝ KRAJ - Rozvojová agentúra BBSK, n.o. Zrealizovaním týchto veľkých výziev by sme sa jednoznačne prihlásili k celosvetovej zmene pohľadu na ochranu vzácnej prírody a pridali sa tak k najpokrokovejším krajinám.

Spracované štúdie i zápisnicu z ostatného rokovania si môžete stiahnuť tu: 

 Prezenčná listina 

Zápisnica 

Štúdia prepojenia Brezna s oblasťou Chopok-juh

Štúdia pripojenia Brezna na trať Šiavnička - Chopok-juh PRÍLOHY

Prehľadná mapa štyroch variantov 

Štúdia dopravy v oblasti Chopok-juh 

Štúdia dopravy v oblasti Chopok-juh PRÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.12.2020 9:30