Konferencia v rámci programu Európsky rok železníc 2021

Konferencia v rámci programu Európsky rok železníc 2021

Čiernohronská železnica za podpory BBSK v týchto dňoch na Konferencii v rámci programu Európsky rok železníc 2021 privítala odborníkov z oblasti dopravy, krajinotvorby a ekológie.

Cieľom konferencie bolo poukázať na železnicu ako ekologickejšiu alternatívu cestovania a zároveň vyzdvihnúť obrovský prínos pre rozvoj regiónov, cestovného ruchu a skvalitnenie miestneho života.

Počas konferencie tejto myšlienke vyjadrili podporu aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť a predseda BBSK Ing. Ján Lunter.

„Práve zmena v myslení a podpora zelenej dopravy nám pomôže spomaliť klimatické zmeny, ktoré sú čoraz väčšou hrozbou. Dôkazy o týchto zmenách, bohužiaľ, už ani netreba hľadať ďaleko od hraníc Slovenska... Ministerstvo dopravy a výstavby SR preto každý dobrý projekt udržateľnej mobility víta,“ uviedol štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Pri tejto príležitosti sa v obci Hronec za prítomnosti starostu Bohuslava Nemkyho symbolicky vysunul zberač na jednej z novozískaných električiek ako vyjadrenie nádeje, že v budúcnosti prevezú cestujúcich aj po tunajšej trati.

„Cieľom kvalitnej regionálnej dopravy je podporovať ochranu životného prostredia. Nastala vzácna príležitosť, keďže  Európska komisia a Parlament EÚ sa rozhodli vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc. Stále masívnejšie sa podporujú programy zamerané na udržanie ekológie a rozvoj železničnej infraštruktúry. Čiernohronská železnica sa k ekologickým a krajinotvorným aktivitám hrdo hlási a chce ich ďalej rozvíjať,“ hovorí Aleš Bílek, riaditeľ Čiernohronskej železnice.

Električky zo Švajčiarska, ktoré Čiernohronská železnica získala v medzinárodnej súťaži, by sa mali stať súčasťou Integrovaného dopravného systému BBSK a v budúcnosti by mali rozvíjať ekologickú dopravu v regiónoch. Čiernohronská železnica sa pripravuje na zdokonalenie a rekonštrukciu tratí tak, aby ju bolo možné využívať ako ekologický a kvalitný verejný dopravný prostriedok. V pláne je elektrifikácia 17-kilometrového úseku z Čierneho Balogu do Podbrezovej. Prevádzka historických parných vlakov ostane zachovaná.

 

Pripájame prednášky, ktoré boli počas konferencie odprezentované. Prosíme, pri šírení rešpektujte autorské práva.  

Aleš Bílek: Aktuálna situácia rozvoja Čiernohronskej železnice a integrovaný dopravný systém v krajine Čierneho Hrona 

Lenka Rusnáková: Dopravné vzťahy Vysokých tatier z pohľadu Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry

Peter Jančura: Krajinárske aspekty situovania úzkorozchodných železníc a ich vplyv na prírodné prostredie 

Miroslav Vyka: Integrovaná mobilita, IDS BBSK a význam začlenenia ČHEŽ do systému verejnej dopravy nášho regiónu

Gabriela Ligasová: Vplyv dopravných trás na biokoridory, kolízie pohyb zvierat v krajine

Svetlana Belová: Tatry na križovatke - kto a ako rozhoduje o ich osude 

Pavol Herich: Dopravné vzťahy a problematika urbanizácie Demänovskej doliny 

Emanuel Šíp: Ekonomické aspekty elektrifikácie Čiernohronskej železnice 

Morel Oliver: Úloha úzkorozchodných železníc vo Švajčiarsku v dopravnej a turistickej obslužnosti 

Josef Vičan: Prezentácia Žilinskej univerzity v Žiline

Libor Ižvolt: Prezentácia Žilinskej univerzity v Žiline

Ľubomír Lehotský: Výzvy pre úzkorozchodné železnice v oblasti rozvoja moderného turizmu

Martin Holý: Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské pleso 

Igor Chovanec: Rozchod je len číslo

Predseda BBSK Ing. Ján Lunter na Konferencii v rámci programu Európsky rok železníc 2021
zľava Ing. Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR; Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec; Ing. Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ

Publikované: 25.06.2021 21:18