Získali sme Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2012

Získali sme Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2012

Na pôde Ministerstva životného prostredia SR dnes slávnostne vyhlásili výsledky Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Laureátom ceny sa stala nezisková organizácia Čiernohronská železnica s projektom Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.

Na pôde Ministerstva životného prostredia SR dnes slávnostne vyhlásili výsledky Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Laureátom ceny sa stala nezisková organizácia Čiernohronská železnica s projektom Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.

Cenou Slovenskej republiky za krajinu odmeňuje štát úspešné aktivity, smerujúce k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku. Pôvodne sa o túto cenu uchádzali v tomto roku štyri projekty. Obec Čierny Balog s projektom Lesnícky skanzen, ktorý bol nominovaný navrhovateľom Lesy SR, štátny podnik Banská Bystrica však napokon svoju kandidatúru stiahla. Do finálového výberu tak okrem projektu neziskovej organizácie Čiernohronská železnica sa dostal aj projekt občianskeho združenia TATRY Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne (2000 ? 2012) a projekt mesta Pezinok Vinohradnícky náučný chodník.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva životného prostredia (MZP)SR, Slovenskej agentúry životného prostredia (SAZP) a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, posudzovala projekty z hľadiska komplexnosti a celkového prínosu v starostlivosti o krajinu. ,,Projekty porota hodnotila aj na základe vzorovosti, príkladnosti a udržateľnosti týchto aktivít, ale aj na základe kvality predložených podkladov," uviedol manažér projektu udeľovania ceny Martin Lakanda zo SAZP.

O víťazstve projektu neziskovej organizácie Čiernohronská železnica rozhodol najmä spôsob, akým tento projekt dosiahol návrat ľudí do krajiny prostredníctvom obnovy technického diela. ,,Ocenili sme aj to, ako tento projekt pomohol prinavrátiť identitu regiónu Čierny Balog a zachovať kultúrne dedičstvo," uviedla členka odbornej hodnotiacej komisie Pavlína Mišíková z Ministerstva životného prostredia SR. Cenu odovzdal zástupcom neziskovej organizácie štátny tajomník MZP Ján Ilavský.

Víťazný projekt bude nominovaný na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu 2013.

Riaditeľ neziskovej organizácie Čiernohronská železnica Aleš Bílek najskôr poďakoval svojmu tímu a spomenul aj mená architektov Kláry Kubičkovej a Vlada Paška, ktorí v roku 1982 pripravili projekt obnovy železnice. V tomto roku budeme oslavovať 30 rokov od prvého tábora, ktorým sme začali obnovovať tento skvost," pripomenul Bílek a dodal, že v tomto roku prepravili železnica vyše 45 000 cestujúcich návštevníkov.

Bílek takisto pripojil vízie projektu do budúcnosti. Železnica by mala slúžiť nielen turistom, ale stále viac a viac miestnej komunite. ,,Chceli by sme, aby železnica slúžila na prepravu detí do školy, ľudí do kostola či k lekárovi, na takú vnútrodedinskú prepravu," uviedol Bílek. Dodal, že druhým veľkým snom je prinavrátiť železnici jej pôvodnú funkciu a v úseku od lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline po Hronec prepravovať drevo.

V rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu sa odborná komisia takisto rozhodla udeliť oj osobitné uznanie. Získal ho predstaviteľ Občianskeho združenia Tatry Rudolf Pado za mimoriadnu angažovanosť pri ochrane a obnove Liptova.

Cena SR za krajinu sa udeľuje každé dva roky. Cieľom je oceniť aktivity, ktoré smerujú ku kvalitnej a udržateľnej starostlivosti o krajinu a tým prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Oprávnenými kandidátmi na ocenenie sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Laureátom prvého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu (2010) sa stala Nadácia Ekopolis, ktorá úspešne obstála aj v medzinárodnom zápolení a získala špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011.

Pozrite si krátky film, ktorý bol spracovaný ako súčasť nominácie ČHŽ na medzinárodné ocenenie Ceny Rady Európy za krajinu 2013.

 

Publikované: 13.11.2012 12:00