Návrat k preprave dreva Čiernohronskou železnicou

Návrat k preprave dreva Čiernohronskou železnicou

Schopnosť naraz prepraviť obrovské množstvo tovaru a ťažkého nákladu kedykoľvek, bez ohľadu na počasie, patrí medzi vzácne vlastnosti železnice. Robí to mimoriadne efektívne, bezpečne a šetrne voči životnému prostrediu. Prednosti železničnej dopravy celé roky potvrdzovala aj Čiernohronská lesná dráha, preto nečudo, že po otvorení jej základnej trate z Hronca do Čierneho Balogu v roku 1909, sa postupne rozrástla a sa stala jednou z najrozsiahlejších železníc v Európe.

V týchto dňoch sme pripravili krátky materiál, v ktorom okrem iného predstavujeme hlavné výhody prepravy dreva po železnici. Celá brožúra Návrat k preprave dreva Čiernohronskou železnicou je k dispozícii na stiahnutie

Hlavné výhody prepravy dreva po železnici 

  • Železničné vozne majú 6-krát menší valivý odpor než cestné vozidlá.
  • Na tratiach je možné dokonale využívať gravitačnú energiu dreva, vďaka ktorej sa náklad do dolín dostáva samotiažou v podstate zadarmo. Preto lesným železniciam stačili lokomotívy s malým výkonom (parné mali len 50 až 90 koní), keďže vozne hore ťahali prázdne a potom ich plné smerom nadol iba brzdili.
  • Ďalšou silnou stránkou železnice je minimalizácia priestorových nárokov: vlaky idú po vlastnej trati a nezaberajú, neničia a nespomaľujú premávku na cestách, ako to robia nákladiaky.
  • Tým, že sa cesty uvoľnia od ťažkých áut naložených drevom, výrazne sa zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky i životnosť povrchov ciest.
  • Významným faktorom je minimalizácia hluku, prachu a vypúšťaných uhlíkových častíc do atmosféry.
  • Moderné technológie dnes umožňujú takmer absolútnu bezpečnosť a výraznú racionalizáciu železničnej premávky. Jeden vlak odvezie naraz mnohonásobne viac než nákladný automobil. Počet vozňov vlaku obmedzujú len prevádzkové dôvody — napr. dĺžka staníc alebo dĺžka manipulačných koľají.
  • Jazda vlakov (práca rušňovodiča) je oproti cestnej doprave (práca vodiča) vždy zabezpečená proti dopravným nehodám.
  • Priebežná tlaková brzda vlaku a diaľkové ovládanie lokomotív umožňuje, aby celý vlak obsluhoval len jeden človek.
  • Moderný nákladný vozeň má nosnosť až 40 ton, pričom vozne môžu v prípade potreby slúžiť aj ako dočasný pohyblivý sklad dreva.
  • Vo Vydrovskej doline je možné príležitostnú prepravu i nakladanie dreva využiť ako súčasť živých expozícií Lesníckeho skanzenu, a tým ho robiť ešte atraktívnejším.

Publikované: 04.01.2022 11:43