Inteligentná doprava v mestách a v regiónoch

Inteligentná doprava v mestách a v regiónoch

Zástupcovia Čiernohronskej železnice boli nedávno prizvaní k Okrúhlemu stolu driving.digital 2021. Počas podujatia sa stretli s poprednými lídrami z verejného aj súkromného sektora a zapojili sa do odbornej diskusie o vytváraní Inteligentných bezemisných zón v mestách a regiónoch Slovenska.

Ako uvádza združenie driving.digital na svojej stránke, digitalizácia a ekologické výzvy nadobúdajú čoraz hmatateľnejšie podoby. Mestá a regióny sa na celom svete postupne menia na „SMART“, inovácie zasahujú do všetkých hospodárskych odvetví a dotýkajú sa každodenného života.

Čo táto globálna transformácia znamená pre dopravu? Ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest? Čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska? To sú témy, na ktoré reagovali poprední lídri z verejného a súkromného sektora doma a v zahraničí. Podujatia sa zúčastnilo 61 zástupcov štátu, samospráv, mimovládneho sektora, výskumu a priemyslu.

Úspech Čiernohronskej železnice pri nadobudnutí švajčiarskych elektrických vozidiel a ekologické a krajinotvorné aktivity, ku ktorým sa hrdo hlási, otvárajú malej neziskovej organizácii nové možnosti. Zámer Revitalizácia Čiernohronskej doliny sa javí ako opodstatnený a strategický.  

Inteligentné bezemisné zóny (IBZ) sú oblasti v mestách a lokalitách, v ktorých pre pohyb osôb dominuje mikromobilita (bicykel, kolobežka, peši) a verejná osobná doprava (VOD). Individuálna automobilová doprava je postupne výlučne bezemisná a limitovaná len pre zabezpečenie lokálnych služieb, rezidenčných obyvateľov a služby vo verejnom záujme.

Pilotnými oblasťami IBZ sú Štrbské pleso, Demänovská dolina a oblasť južného Chopku.
Cieľovým horizontom vytvorenia IBZ pre celý región Tatier je rok 2030.

Viac informácií o podujatí a jeho cieľoch nájdete na driving.digital

Publikované: 21.10.2021 16:03