Chodník popri železničke - 2. časť

Chodník popri železničke - 2. časť

Pred časom sme verejnosť informovali o zámere obce vybudovať chodník popri Čiernohronskej železnici. Túto aktivitu sme úprimne privítali, keďže úsek cesty popri ČHŽ sa vyžaduje nevyhnutné zmeny, aby sa zamedzilo dopravnému nešťastiu. V našom stanovisku sme však argumentovali aj výhrady, ktoré napriek tomu, že ich opodstatnenosť podporili tri rôzne odborné inštitúcie, neboli akceptované. 22. 2. 2022 bolo zvolené „miestne zisťovanie“, prinášame výsledky z tohto stretnutia.

1. Na žiadosť ČHŽ bolo dohodnuté a odsúhlasené každoročné sezónne (1.5 - 1.9.) zníženie rýchlosti dopravnými značkami v úseku popri ČHŽ - značky dodá a osadí na vlastné náklady ČHŽ a odovzdá ich správcovi komunikácie.

2. ČHŽ požiada BBSK o vypracovanie úplne nového projektu úpravy cesty III/2395 v úseku popri železničke - doplnenie smerových retardérov a prechodov pre chodcov navrhovaných ČHŽ.

3. Obec Čierny Balog poskytne autorizovanému projektantovi geometrické zameranie.

4. Projekt výstavby chodníka popri ČHŽ zostáva nateraz bez akýchkoľvek zmien - starosta nesúhlasí so žiadnymi zmenami navrhovanými ČHŽ. Viac zelene nebude, smerové retardéry a priechody pre chodcov má riešiť niekto iný... Problém parkovania pre návštevníkov obce a ČHŽ zostáva neriešený (starosta sa vyjadril, že treba obnoviť trať ČHŽ do Chvatimechu a parkovať tam).

Nechávame na každom občanovi obce, nech si sám urobí predstavu o ochote a iniciatíve vedenia našej obce vybudovať pre návštevníkov a občanov popri ČHŽ niečo pekné, ekologické a bezpečné. Obec si presadila svoj pôvodný projekt: asfalt, betón, nový plot a "diaľnicu", veď prečo by sa radila aj s niekým iným, prečo by sme sa inšpirovali aj inde...
Na Balogu to bude tak, a hotovo!
Všetky námietky, pripomienky, odborné posudky i návrhy ČHŽ nestáli kompetentným v obci ani za zváženie, nieto za diskusiu alebo písomné zdôvodnenie ich "nepotrebnosti".
Dňa 25. 2. 2022 vydal Stavebný úrad Brezno už kompletné stavebné povolenie pre stavbu "Chodník pri ČHŽ" podľa pôvodnej projektovej dokumentácie obce - bez zelene, s nebezpečným pozdĺžnym parkovaním áut, bez smerových retardérov, ktoré ako jediné dokážu vodičov skutočne donútiť znížiť rýchlosť (značky sú a budú len alibizmus).
A existuje zatiaľ len ústny prísľub starostu, že posunutý plot železničky "nebudú robiť drôtený". Niekedy (často) máme pocit, že veci pre krajší a zaujímavejší Balog robíme za iných, kompetentných, ktorých zachovanie pamiatok, spokojnosť návštevníkov a pozitívna propagácia našej obce vo svete až tak nezaujíma. Nuž, ale trápi to okrem nás aspoň niekoho priamo tu v Čiernom Balogu? Zaujíma sa niektorý z poslancov alebo niekto zo stavebnej komisie o podobné veci naozaj z odborného hľadiska? Možno až keď niekoho pri železničke "zadusí motor" -  nebude to už neskoro?!
 

Publikované: 07.03.2022 11:55