Telgártskou slučkou do raja

Krátky dokumentárny film rozprávajúci príbeh jednej z najkrajších železnižných tratí na slovensku, trate číslo 173 z Červenej Skaly do Margecian. Telgártskou slučkou do raja je v poradí už tretí dokumentárny film o najkrajších železničných tratiach Slovenska.