Stretnutie parných rušňov na dvoch rozchodoch v Hronci

Malý Býček 422.0108 na cestách za mašinkami ČHŽ.