Reportáž o ČHŽ na TV Hronka

Predstavenie Čiernohronskej železnice vo vysielaní regionálnej televízie TV Hronka.