Otvorenie sezóny 2015

Otvorenie sezóny 2015 na Čiernohronskej železnici.