Otvorenie sezóny 2013

Otvorenie sezóny 2013 na Čiernohronskej železnici.