Naše nové Švajčiarske električky v nasadení s cestujúcimi

V dňoch 30.4. a 4.5.2024 sme predstavili širokej verejnosti po prvý raz ''na ostro'' aj nami dlhodobo pripravovaný príspevok k Integrovanému systému verejnej dopravy - naše nové Švajčiarske električky.

IDS, Valaská, vlak sme Chvatimech
IDS, Chvatimech, čakanie na prípoj
IDS, Chvatimech, pred odchodom vlaku ČHEŽ
IDS, vlak ČHEŽ smer Hronec
IDS, Chvatimech, prestup na vlak ZSSK
IDS, Chvatimech ŽSR, príchod vlaku ZSSK
IDS, Chvatimech, stretnutie ZSSK a ČHEŽ
IDS, Hronec námestie
IDS, Chvatimech
IDS, Hronec námestie
IDS, Hronec, vlak smer Chvatimech
IDS, Valaská, vlak smer Chvatimech
IDS, Valaská, vlak smer Hronec
IDS, príchod do Chvatimechu
Cestovný poriadok - oficiálny plagát pre mimoriadne jazdy ČHEŽ
Cestovný poriadok, ktorý si vytvorili a vyvesili na zastávkach sami občania z vlastnej iniciátívy
Čierny Hron je tu stáročia...
Drevené podvaly z roku 1989 sú na konci životnosti
Drevené podvaly z roku 1989 sú na konci životnosti
Džunglebahn
Kostol v Hronci
Mladí traťováci na Čiernom Hrone - v zácviku...
Poďakovanie sponzorom
Pracovať na ČHEŽ je radosť
Pred búrkou
Príchod na námestie v Hronci
Sifón
Spokojní cestujúci z obce Hronec
Spokojný strojvodca s rodinkou
Stav trate už vyžaduje jej celkovú obnovu - výmenu všetkých podvalov
Unikátne kríženie dvoch rozchodov II
Unikátne kríženie dvoch rozchodov
Unikátne križovanie vlakov II
Unikátne križovanie vlakov
Vzorový úsek nových koľají má žiaľ iba 25 m
Zastávka Chvatimech ČHEŽ
Zastávka Valaská
Zatiaľ má šťastie len jedna súprava - ostatných 15 ks zatiaľ smutne čaká v Hronci...