Cena za krajinu 2014 pre ČHŽ

Cenu za krajinu, ktorú udeľuje Slovenská agentúra pre životné prostredie, získala v roku 2014 Čiernohronská železnica,