Blesková povodeň 24.6.2013

Dňa 24.6.2013 postihla údolie Čierneho Hrona prietrž mračien. Povodeň spôsobená výdatnými dažďami zasiahla aj Čiernohronskú železnicu a stanicu Čierny Balog. Pohľad na spúšť spôsobenú prírodným živlom bol smutný. Dobrovoľníci sa zmobilizovali aby sa prevádzka na prvých úsekoch trate mohla obnoviť čo najskôr.

Zaplavené kolejiště stanice v Čiernom Balogu, Autor:Radim Škopec
Podvečerní zvyšování hladiny na soutoku Čierneho Hronu a Vydrovského potoku, Autor:Radim Škopec
Večerní foto soutoku Čierneho Hronu a Vydrovského potoku, Autor:Radim Škopec
Večerní záběr na kolejiště Čierneho Balogu, Autor:Radim Škopec
Úklid naplavenin z vydrovského nástupiště, Autor:Radim Škopec
Naplavené kusy dřeva z Vydrovského nástupiště, Autor:Radim Škopec
Úklid nástupiště směr Vydrovo, Autor:Radim Škopec
Čištění ložisek, Autor:Radim Škopec
Nalévání oleje do ložisek po jejich vyčištění, Autor:Radim Škopec
Z prohlídkového kanálu máme staniční bazén, Autor:Radim Škopec
Horní hajc pod vodou, Autor:Radim Škopec
Brána od Dobroče nepřežila nápor připlouvajících předmětů, Autor:Radim Škopec
Čištění výhybek, Autor:Radim Škopec
Vozy na štěrk vytvořili hradbu pro naplaveniny. Vpravo vyplavený štěrk, který před povodní tvořil jednu vysokou kupu, Autor:Radim Škopec
Voda v šatnách, Autor:Radim Škopec
Umývání laviček, Autor:Radim Škopec
První vlak na Vydrovo, Autor:Radim Škopec
Stále máme dobrou náladu, Autor:Radim Škopec
Odvoz nepořádku, Autor:Radim Škopec
Marek jede pro další várku nepořádku, Autor:Radim Škopec
Uklízení nepořádku z pod vagonu, Autor:Radim Škopec
Čistíme i drobný nepořádek, Autor:Radim Škopec
Majka a Vika pilně odklízejí, Autor:Radim Škopec
Rába jede pro vozy, Autor:Radim Škopec
Podmytá kolej, Autor:Radim Škopec
Další vozová hradba, Autor:Radim Škopec
Odklízení naplavenin z výhybek, Autor:Radim Škopec
Odvoz naplavenin, Autor:Radim Škopec
Vyklizené kolejiště, Autor:Radim Škopec
Jediný, kdo měl povodně a úklid na háku byl staniční pes Andy, Autor:Radim Škopec