Balocká letná sezóna 2012

Letná sezóna 2012 na Čiernohronskej železnici patrila medzi tie vydarené. Nová trať do Dobroče, vynovený parný rušeň Rešica a krásna príroda v údolí Čierneho Hrona zaliata slnečnými lúčmi :-)

Rešica na přejezdu mezi zastávkou Valaská a Hronec zlievareň, Autor: Radim Škopec
Průjezd Hroncem podél řeky Čierny Hron, Autor: Radim Škopec
V lese mezi Svätým Jánem a Šánským, Autor: Radim Škopec
Fotografové na lovu, Autor: Zuzka Blažková
Odpočinek na Šánském, Autor: David Holbík
Rozjezd ze Šánského, Autor: Radim Škopec
U zastávky Nový krám, Autor: Radim Škopec
Na Sitárke pri koníkoch, Autor: Zuzka Blažková
Vjíždíme do obce Čierny Balog, Autor: David Holbík
U45.903 a pózující koník, Autor: Radim Škopec
Rešica před stanicí v Čiernom Balogu, Autor: Radim Škopec
Rába na nové trati do Dobroče před fotbalovým hřištěm Jánošovka, Autor: Radim Škopec
Na louce nad místní částí Jánošovka, Autor: Radim Škopec
Panoramatický záběr na projíždějící U45.903 směrem do Dobroče, Autor: David Holbík
Rába mezi fotbalovým hřištěm a stanicí Dobroč, Autor: David Holbík
Cifra se vrací z Dobroče, Autor: David Holbík
Rešica je připravena k odjezdu z Čierneho Balogu do Vydrova, Autor: David Holbík
Cifra projíždí mezi domy Čierneho Balogu do Vydrova, Autor: David Holbík
Posílený vlak na čele s U45.903 a na postrku s U46.903 míří do skanzenu Vydrovo, Autor: Radim Škopec
Před skanzenem, Autor: Radim Škopec
Rába s podvečerním vlakem míří do Chvatimechu, Autor: David Holbík
Rešica podjíždí trať Banská Bystrica-Brezno, Autor: Radim Škopec
Průmyslovým zákoutím v Hronci projíždí U46.903 s osobním vlakem do Čierneho Balogu, Autor: Radim Škopec
Rešica na odbočce Selecká, Autor: Radim Škopec
Selecká a širší záběr na krajinu, Autor: David Holbík
Takový pohled se naskytne cestujícím čekajícím na zastávce Nový Krám, Autor: David Holbík
U45.903 stoupá do Dobroče, Autor: David Holbík