Online podpora Čiernohronskej železnice

Nie každý z nás má dostatok času a síl na to, aby pomohol k zachovaniu našej unikátnej železničky a národnej kultúrnej pamiatky svojou účasťou na dobrovoľníckých brigádach. Ak si však Čiernohronská železnička získala Vašu priazeň a chcete podporiť aktivity našej neziskovej organizácie spojené so zachovaním a prevádzkovaním železničky, podporiť nás môžete aj formou finančného príspevku.

Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Kontaktné údaje nie sú povinné - bude nám však cťou, ak sa rozhodnete stať súčasťou verejne prístupného zoznamu našich donorov.