Podpora Čiernohronskej železnice

Nie každý z nás má dostatok času a síl na to, aby pomohol k zachovaniu našej unikátnej železničky a národnej kultúrnej pamiatky svojou účasťou na dobrovoľníckých brigádach. Ak si však Čiernohronská železnička získala Vašu priazeň a chcete podporiť aktivity našej neziskovej organizácie spojené so zachovaním a prevádzkovaním železničky, podporiť nás môžete aj formou finančného príspevku.

Podporiť náš môžete platbou prevodom na náš bankový účet vedený vo VÚB banke:
IBAN: SK37 0200 0000 0015 2366 6551
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX

 

Úprimne ďakujeme!