2% z dane pre ČHŽ

2% z Vašich daní pre ČHŽ

Aktivity dobrovoľníkov združených okolo neziskovej organizácie Čiernohronská železnica môžete podporiť aj Vaši 2% z dane.

K poukázaniu podielu zaplatenej dane z príjmov postupujte jedným so spôsobov:

Predvyplnené tlačivo k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu.