2% z dane pre ČHŽ

2% z Vašich daní pre ČHŽ

Ďakujeme všetkým prajným ľuďom za pomoc a podporu. Z prostriedkov, ktoré nám venujete prostredníctvom 2 % z dane, chceme podporovať najmä aktivity zamerané na opravu historických vlakov a renováciu trate Čiernohronskej železnice. Vaša pomoc je pre nás veľmi dôležitá, úprimne si ju vážime.

K poukázaniu podielu zaplatenej dane z príjmov postupujte jedným so spôsobov:

Predvyplnené tlačivo k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu.