Čo všetko sa ukrýva medzi koľajnicami

Čo všetko sa ukrýva medzi koľajnicami

Viete, ktorú časť dňa máme na staničke najradšej? Skoré ráno. Všade je ticho, mäkké lúče slnka presvitajú pomedzi vagóny a my vždy nanovo objavujeme ten pocit, pre ktorý nám železnička tak veľmi prirástla k srdcu. Veľa rozmýšľame. O posledných týždňoch, o ľuďoch, o skúškach a výzvach, ktoré sú pred nami a s ktorými sme odhodlaní popasovať sa. Ako tí malí dobrodruhovia v koľajisku pred nami.

Rastú a kvitnú na miestach, kde by ich nik nečakal a aj v nehostinných podmienkach – pomedzi štrk, piesok a skaly si nájdu cestu ako prežiť a potešiť iných. :) Ak ste zvedaví, čo všetko sa ukrýva medzi koľajnicami, nahliadnite tam spolu s nami. Autorkou fotografií je Lucia Čahojová z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave.  


   PAKOST SMRADĽAVÝ  Geranium robertianum L.


   PAKOST LÚČNY  Geranium pratense L.


   PRASLIČKA ROĽNÁ  
Equisetum arvense L.


   VŔBOVKA LAMYHO  
Epilobium lamyi F. W. Schultz


   STOKLAS MÄKKÝ  Bromus hordeaceus L.


   HORČIAK OBYČAJNÝ  Persicaria maculosa Gray


   ČERNUŠKA DAMASCÉNSKA  Nigella damascena L.


   PAPYŠTEK MENŠÍ  Microrrhinum minus (L.) Fourr.


   LUCERNA ĎATELINOVÁ  Medicago lupulina L.

 
   ČERKÁČ PENIAŽTEKOVÝ  Lysimachia nummularia L.


   ĽADENEC ROŽKATÝ  Lotus corniculatus L.


   SITINA TENKÁ  Juncus tenuis Willd.


   KYSLIČKOVEC DILLENOV  Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub


 
 MOHÁR SIVÝ  Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.


   NÁTRŽNÍK HUSÍ  Potentilla anserina L.


   LIPNICA ROČNÁ  Poa annua L.


   HORČIAK OBYČAJNÝ  Persicaria maculosa Gray


   ... a fotografka Lucia :) 

 

Publikované: 13.08.2022 18:52