Švajčiarsko dodá električky pre Čiernohronskú dolinu

Švajčiarsko dodá električky pre Čiernohronskú dolinu

Krajské zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja 22.8.2019 vyjadrilo podporu a súčinnosť projektu Čiernohronskej železnice, n.o. (ČHZ) na Revitalizáciu Čiernohronskej doliny.

Prvým krokom projektu bolo získanie električiek a príslušnej infraštruktúry zo švajčiarskeho kantónu Basel-Landschaft, kde má spoločnosť Walderburgerbahn plán tieto vymeniť za modernejšie. Ponuka od ČHZ, n.o. bola vyhodnotená ako najúspešnejšia spomedzi ponúk z iných regiónov Nemecka, Rakúska, Rumunska i Madagaskaru. Na Horehronie tak bude na jar 2021 loďou po kanále Rýn-Mohan-Dunaj dopravených 17 električkových vozňov pre atypický úzky rozchod, ktoré by v budúcnosti mali jazdiť Čiernohronskou dolinou a okrem turistických cieľov zabezpečovať aj mobilitu do práce – do Železiarní Podbrezová, Zlievarní Hronec a pod. S prestupom na modernizovanú trať ŽSR na Chvatimechu umožní i rýchle a bezpečné spojenie železnicou do Banskej Bystrice a ďalej do celého Slovenska i Európy.

S víziou modernizácie verejnej dopravy v Čiernohronskej doline na Horehroní prišiel Aleš Bílek, dlhoročný riaditeľ Čiernohronskej železnice, n.o. a to v čase, kedy Banskobystrický samosprávny kraj robí kroky k príprave Integrovaného dopravného systému (IDS) aj na základe Plánu trvaloudržateľnej mobility (PUM), ktorý je v spracovaní. Momentálne ČHZ, n.o. vypracováva na svoje náklady definitívnu projektovú dokumentáciu pre obnovu a elektrifikáciu niektorých úsekov železničného úseku trate Podbrezová – Valaská - Hronec - Čierny Balog. Vozidlá zo Švajčiarska budú vybavené aj modernými akumulátormi, takže úseky kde by bola trolej problematická, prejdú bez nej. Predpokladá sa, že trať by mohlo v budúcnosti využívať približne 1 000 cestujúcich denne, prevádzka parných historických vlakov zostane zachovaná i po modernizácii trate.  

 „Čo sa týka časového odhadu, očakávame za ideálneho stavu realizáciu a dokončenie celého projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny do piatich rokov“, povedal Aleš Bílek. „Máme za sebou zatiaľ prvý krok. Teraz sa od nás očakáva preskúmať, vyhodnotiť prípadne nastaviť možnosti financovania celého projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny. Počítame aj s využitím dostupných dotačných programov EU. Nasledovať bude stavebné konanie a vlastná realizácia obnovy trate dolinou“. Ponuka električiek s atypickým rozchodom je v Európe  obmedzená a získaním električiek zo Švajčiarska, nakoniec za 80 000 CHF sme ušetrili približne 51 mil. EUR, ktoré by sme museli vynaložiť, ak by sme kupovali nové vozne.  Električkové vozne budú na Slovensko prepravené v máji 2021 a okrem náročnej prepravy bude dovtedy potrebné pripraviť i pozemok a halu pre ich deponovanie. Pri plnej prevádzke predpokladáme vytvorenie cca 25 pracovných miest.

Banskobystrický samosprávny kraj privítal iniciatívu prevádzkovateľa Čiernohronskej železnice a využije svoje kapacity, aby pomohol k získaniu potrebných zdrojov na investíciu nakoľko si uvedomuje dôležitosť dopravnej mobility v cestovnom ruchu a jej ekologizácie. „Moja návšteva u pána veľvyslanca Švajčiarska znela pre náš projekt veľmi povzbudivo a v kombinácii so zanietením Aleša Bílka som predpokladal, že je táto aktivita odsúdená na úspech.“, povedal Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. „Tento rozvojový projekt jednoznačne zintenzívni rozvoj cestovného ruchu v regióne Horehronie a prispeje k finančnej a personálnej stabilizácii činností súvisiacich s ochranou Národnej kultúrnej pamiatky, vykonávanej už vyše 35 rokov predovšetkým dobrovoľníkmi.“, dodáva. Na realizácii tejto prvej fázy projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny sa intenzívne podieľali Rozvojová agentúra BBSK, n.o., Oddelenie dopravy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.

Čiernohronská železnica, n.o. prevádzkuje obľúbenú turistickú atrakciu – úzkokoľajnú lesnú železnicu s rozchodom 760 mm, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Ročne prevezie 70 000 návštevníkov a je tak jednou z najnavštevovanejších atrakcií Banskobystrického kraja. Je aktívna aj medzi vlakovými nadšencami Slovenska a dlhodobo rieši medzinárodnú spoluprácu, kde získava uznania medzinárodných vlakových nadšencov.

Prílohy

Kaufvertrag 3.4.2020

Kaufvertrag SK

Portrait SWP-Zuege WB

Tvoríme krajinu pre ľudí - 2. rozšírené vydanie

Žiadosť BLT 30.1.2020 DE

Žiadosť BLT 30.1.2020 SK

 

Publikované: 23.07.2020 10:34