Spomienkové výjazdové zasadnutie „Balog 78 a 79“

Spomienkové výjazdové zasadnutie „Balog 78 a 79“

Skupina pro studium a dokumentaci dějin železnic při Národním technickém muzeu v Praze zorganizovala v dňoch 10. - 12.5.2019 spomienkové výjazdné zasadnutie u príležitosti polstoročia svojho založenia a štyridsiateho výročia usporiadania akcií „Balog 78 a 79“ – prvých relevantných aktivít na záchranu Čiernohronskej lesnej železnice v Čiernom Balogu.

Členovia tejto „Skupiny“ stáli u zrodu železničného múzejníctva vo vtedajšom Československu a aj vďaka ich doslova celoživotnému dielu môžu dnes ich nasledovníci posúvať tento obor v našich zemepisných šírkach na súčasnú úroveň oceňovanú v rámci Európy i celého sveta. Bez ich pričinení by dnes nebolo často tzv.: „čo ochraňovať“... Ich zásluhou boli zachránené mnohé cenné exponáty neskorších zbierok NTM PrahaŽelezničného múzea ŽSR a do istej miery existuje i dnešná Čiernohronská železnica tak, ako ju dnes poznáme.

Vzhľadom na význam a koncentráciu osobností – účastníkov spomienkového zasadnutia vypravil Klub historickej techniky Zvolen v rámci tejto akcie v piatok 10.5.2019 o 14.26 hod veľké prekvapenie - vďaka pochopeniu a podpore Ministerstva dopravy a výstavby SRŽelezničnej spoločnosti Slovensko, a.s. odviezla  osobný vlak Z Banskej Bystrice do Chvatimechu mimoriadne historická motorová lokomotíva T 678.012 „Pomaranč“ – ikona motorizácie horských tratí stredného Slovenska sedemdesiatych rokov minulého storočia.  V zastávke Chvatimech čakal účastníkov prestup do mimoriadneho parného  vlaku Čiernohronskej železnice a jazda celou jej hlavnou  trasou do Čierneho Balogu. O 18.00 hod nasledovala slávnostná recepcia v staničnej reštaurácii ČHŽ „Lampáreň“ v Čiernom Balogu a premietanie historických filmov a diapozitívov z pred päťdesiatich rokov, prednášky, beseda dlho do noci.

V sobotu potom čakala na účastníkov stretnutia ďalšia zaujímavá jazda, tentoraz mimoriadnym parným ozubnicovým vlakom občianskeho združenia Zubačka na trati ŽSR Tisovec – Zbojská a späť, od 16.00 hod potom ďalšie jazdy až troch parných lokomotív na Čiernohronskej železnici v Čiernom Balogu smerom na Dobroč a do Vydrovskej doliny. Deň ukončilo pokračovanie prednášok s premietaním historických filmov a diapozitívov i výmeny skúseností a nových nápadov na ďalšiu spoluprácu i stretnutia.

Stretnutie vyvrcholilo spoločnou spomienkovou fotografiou, imitujúcou rovnakú situáciu, ako pred 40-timi rokmi, vrátane nápisu kriedou na boku parnej lokomotívy ČKD a s nedeľným ránom sa všetci postupne pobrali späť do svojich často veľmi vzdialený domovov. Program pre celkovo cca 20 účastníkov zabezpečoval rovnaký počet dobrovoľníkov a spolupracovníkov Klubu historickej techniky Zvolen,  Čiernohronskej železnice, n.o. a občianskeho združenia Zubačka – všetkým patrí veľké poďakovanie.

Reportáž RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/187421#1479

Fotogaléria z podujatia

Aleš Bílek – riaditeľ ČHŽ

Publikované: 14.05.2019 8:00