Projekt výstavby Múzea J. D. Matejovie ide do ďalšej fázy

Projekt výstavby Múzea J. D. Matejovie ide do ďalšej fázy

Vďaka finančnému príspevku od Nadácie slovenského dedičstva regiónu Windsor-Essex (Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County) sa plánovaný projekt výstavby Múzea J. D. Matejovie a významných rodákov Čierneho Balogu posunul do ďalšej fázy. Štedrý dar vo výške 5000 CAD umožnil zadať vypracovanie stavebného projektu a požadovaných zmien územného plánu. Vážime si pomoc našich krajanov, ktorá v týchto časoch vôbec nie je samozrejmosť a úprimne za ňu ďakujeme.

Múzeum v Čiernom Balogu

V súčasnosti existuje niekoľko pomníkov a pamätných tabúľ, Slovenská pošta vydala v roku 2004 k 230. výročiu jeho narodenia poštovú známku. Napriek tomu, že Jozef Dekrét Matejovie patrí k najvýraznejším historickým osobnostiam Slovenska, nemáme múzeum ani pamätnú izbu, ktoré by vzdávali hold jeho práci i životu. Spoločnými silami by sme to radi zmenili.

Nápad nám vnukol rodák z Čierneho Balogu Pavol Datko, ktorý už roky žije v Kanade. Jeho myšlienka vybudovať repliku rodného domu Jozefa Dekréta Matejovie priamo v Dobroči nás nadchla a prisľúbili sme pomoc pri jej realizácii. Vďaka finančnému daru, na ktorý prispeli jeho priatelia a známi žijúci v zahraničí, sa podarilo zakúpiť pozemok v blízkosti trate.

Boli by sme vďační, ak by sa do projektu zapojili obec Čierny Balog, Horehronské múzeum, Lesy SR i mnohých ďalších, ktorí by akýmkoľvek spôsobom chceli a dokázali priložiť ruku k dielu. Vážime akýkoľvek nápad či pomoc. Dlžíme to nielen vzácnemu mysliteľovi a zástancovi progresívnych myšlienok, ale aj tomu jednoduchému chlapcovi, ktorý vyrastal u nás na dedine a bol jedným z nás.

 

Verejná zbierka Múzeum J. D. Matejovie - Dobroč je predĺžená
Podporiť ju môžete zaslaním príspevkov do 28. 2. 2023 na osobitný účet:
IBAN SK39 0200 0000 0044 0954 4458   
BIC: SUBASKBX
VÚB Brezno

 

Publikované: 06.12.2021 10:13