Pocta Jozefovi Dekrétovi Matejovie

Pocta Jozefovi Dekrétovi Matejovie

Príbeh Jozefa Dekréta Matejovie je pre nás veľkou inšpiráciou. Z jednoduchého dedinského chlapca, ktorý sa narodil v drevorubačskej rodine v Čiernom Balogu, sa vypracoval na cisársko-kráľovského lesmajstra – pozíciu, akú v Uhorsku zastávali len šľachtici. Dosiahol veľké životné úspechy, uznanie aj slávu, no nikdy nezabudol na rodný kraj. Tunajší ľudia si ho nesmierne vážili a z vďačnosti ho začali volať Svätý Jozef z Handľov.

Veď napokon, práve Jozef Dekrét Matejovie presadil zavedenie tzv. krongeltu, ktorý dnes poznáme ako nemocenskú dávku v chorobe.

„Dekrét bol obdarený veľmi obozretným rozumom, organizačnými schopnosťami. Duchaplne, vtipne riadil rubárskych robotníkov. Poznal každý kút, každý strom od Banskej Bystrice po Tisovec. Ale nielen stromy, poznal on i ľud, z ktorého lona pošiel, znal on všetky jeho záhyby a obyčaje,“ možno sa o ňom dočítať v dobových spisoch. Bol priamy v názoroch i v živote. Traduje sa, že pri vkročení do lesa, si vždy sňal z hlavy klobúk ako prejav úcty. Rozhodoval sa nielen rozumom, ale i srdcom. V mnohom dokonca predbehol dobu. Je otcom myšlienky zakladania lesných škôlok a na Horehroní zalesnil približne 4000 hektárov holín a zanedbaných plôch. Zaviedol používanie ručnej píly, dokonca pozval rakúskych robotníkov, aby miestnych konzervatívnych drevorubačov naučili novej metóde a pomohli im prekonať počiatočný odpor a nechuť k práci s pílou. Vytýčil hranice lesov, jeho pozemkové úpravy, ktoré zakreslil do tzv. osadníckej pozemkovej knihy, prežili aj zánik Uhorska. Ich platnosť skončila až v rokoch 1950 – 1953.

 

Verejná zbierka Múzeum J. D. Matejovie - Dobroč je predĺžená
Podporiť ju môžete zaslaním príspevkov do 28. 2. 2023 na osobitný účet:
IBAN SK39 0200 0000 0044 0954 4458   
BIC: SUBASKBX
VÚB Brezno

 

Múzeum v Čiernom Balogu

V súčasnosti existuje niekoľko pomníkov a pamätných tabúľ, Slovenská pošta vydala v roku 2004 k 230. výročiu jeho narodenia poštovú známku. Napriek tomu, že Jozef Dekrét Matejovie patrí k najvýraznejším historickým osobnostiam Slovenska, nemáme múzeum ani pamätnú izbu, ktoré by vzdávali hold jeho práci i životu. Spoločnými silami by sme to radi zmenili.

Nápad nám vnukol rodák z Čierneho Balogu Pavol Datko, ktorý už roky žije v Kanade. Jeho myšlienka vybudovať repliku rodného domu Jozefa Dekréta Matejovie priamo v Dobroči nás nadchla a prisľúbili sme pomoc pri jej realizácii. Vďaka finančnému daru, na ktorý prispeli jeho priatelia a známi žijúci v zahraničí, sa podarilo zakúpiť pozemok v blízkosti trate.

Boli by sme vďační, ak by sa do projektu zapojili obec Čierny Balog, Horehronské múzeum, Lesy SR i mnohých ďalších, ktorí by akýmkoľvek spôsobom chceli a dokázali priložiť ruku k dielu. Vážime akýkoľvek nápad či pomoc. Dlžíme to nielen vzácnemu mysliteľovi a zástancovi progresívnych myšlienok, ale aj tomu jednoduchému chlapcovi, ktorý vyrastal u nás na dedine a bol jedným z nás.

 

Publikované: 16.11.2020 8:51