Černokňažník z Transylvánie

Černokňažník z Transylvánie

Rešita opäť v Čiernom Balogu!

8. júla 2020 sa na balocké koľajničky vrátila po periodickej oprave kotla naša najväčšia, najvýkonnejšia a najmladšia parná lokomotíva Rešita - "Černokňažník z Transylvánie". Vyrobená bola v roku 1985 (!) v traktorovej továrni rumunského mesta Reghnin (v Rumunsku nebola nafta, a tak si pre potreby vtedy ešte početných lesných železníc vyrobili desať parných lokomotív schopných jazdiť na drevo). Rešita slúžila na lesnej železnici CFF Margina a po jej zrušení sa v roku 2003 dostala na ČHŽ. Medzi rokmi 2012 - 2017 verne slúžila pri prevádzke našich najťažších turistických vlakov a oddnes je opäť v plnej sile pripravená prinášať radosť našim malým i veľkým návštevníkom. Jej opravu vykonali naši priatelia z Múzea parních strojů Žamberk - jeden z jeho majiteľov Michal Bednář nám ju bol so svojimi pomocníkmi aj osobne odovzdať a predviesť. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli jej opätovnému znovuvzkrieseniu patrí ako obvykle veľká vďaka a úcta, rovnako ako tým, ktorí sa budú o ňu u nás starať.
Tak nech nás všetkých jej para opäť šťastlivo a dlho tlačí!

Publikované: 13.07.2020 13:29