Zimné fotografie

Fotografie z jázd vláčikov Čiernohronskej železnice počas zimy 2006/2007.

Kolbenka v Hronci, autor:Vladislav Píša
Kolbenka v Hronci u dřeva, autor:Vladislav Píša
Kolbenka před dílnami v Hronci, autor:Tomáš Beck
ČKD C760/90d č.5 na Svätom Jáně, autor:Tomáš Beck
Kolbenka na cestě do Vydrova, autor:Tomáš Beck
Kolbenka na Krámskom mostě, autor:Tomáš Beck
č.5 dobírá vodu v Čiernom Balogu, autor:Tomáš Beck
Kolbenka na Vydrovské trati, autor:Tomáš Beck
Kolbenka na Šánském, autor:Tomáš Beck
Rába ve Vydrově-Skanzenu, autor:Tomáš Beck
Kolbenka pod mostem v Chvatimechu, autor:Tomáš Beck
M21.004 na Svätom Jáně, autor:Vladislav Píša
M21.004 na zastávce Nový Krám, autor:Tomáš Beck
M21.004 mezi Svätým Jánom a Šánským, autor:Tomáš Beck
M21.004 na Selecké, autor:Tomáš Beck
Rába v Čiernom Balogu, autor:Tomáš Beck
Rába jako rušňový vlak míří do Vydrova, autor:Tomáš Beck
M21.004 na zastávce Nový Krám, autor:Tomáš Beck