Parný rušeň Reşiţa na ČHŽ

Parný rušeň Reşiţa rumunskej výroby neodmysliteľne patrí k Čiernohronskej železnici. Fotografie zachytávajú parný rušeň ešte pred jeho renováciou.

U46 002 a Rába vo Valaské, Autor: Aleš Kučera
U46 002 a Rába vo výhybni Šánské, Autor: Aleš Kučera
U46 002 zbrojí vodu na Čiernom Balogu, Autor: Martin Škoda
U46 002 a Rešica ČHŽ pred staničkou, Autor: Martin Škoda
U46 002 vo výhybni Šánské, Autor: Martin Škoda
U46 002 na moste cez Čierny Hron, Autor: Martin Škoda