Hlavná stránka ČHŽ
              

Nové video z prvej jazdy Kolbenky
Nové video z jázd cez ihrisko
Nové fotky z otvorenia sezóny 2015

Dotácie a sponzori

eph.png, 21kB

V roku 2017 sme vďaka grantu Nadácie EPH vo výške 8 000,- € obnovili fasádu našej staničnej budovy. ĎAKUJEME !


mksr.png, 30kB

V roku 2017 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 19 000,- € na III. etapu generálnej opravy historických parných lokomotív ČKD U 35 „Kolbenka“ z r. 1948. ĎAKUJEME !


ntm.png, 44kB

Aj v roku 2017 pokračuje dlhodobý prenájom úzkorozchodného osobného vozňa Balm/ú 619 od Národného technického múzea Praha. ĎAKUJEME !


V roku 2017 sme vďaka daru od spoločnosti Expodom získali veľký záhradný altánok, ktorý budeme používať predovšetkým na našich akciách a taktiež počas prác za nepriaznivého počasia. ĎAKUJEME!


V roku 2016 sme vďaka reklamnému príspevku Slovenskej pošty, a.s. vo výške 1 500,- € obnovili „poštový vozeň ČHŽ“ z roku 1908. ĎAKUJEME !


V roku 2016 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 22 000,- € na II. etapu generálnej opravy historických parných lokomotív ČKD U 35 „Kolbenka“ z r. 1948. ĎAKUJEME !


V roku 2015 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 20 000,- € na I. etapu generálnej opravy historických parných lokomotív ČKD U 35 „Kolbenka“ z r. 1948. ĎAKUJEME !


Čiernohronská železnica, n.o. získala v roku 2015 finančnú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 000,- Eur na Modelársky deň detí na Čiernohronskej železnici. ĎAKUJEME !


V roku 2013 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 25 000,- € na II. etapu generálnej opravy historickej motorovej lokomotívy RÁBA č. 025 z r. 1961. Z dôvodu nepredpokladaného poškodenia hydrodynamickej prevodovky bude však oprava lokomotívy definitívne dokončená až v roku 2014. ĎAKUJEME !


V roku 2014 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 22 000,- €: ÚZPF č.11730/0, Lokomotíva dieselová č.025 z r.1961 RÁBA Maďarsko - III.etapa, úplné dokončenie generálnej opravy, sprevádzkovanie pamiatky. Oprava historickej motorovej lokomotívy tak bude definitívne dokončená a tešíme sa na jej pravidelnú prevádzku v roku 2015. Súčasne pripravujeme pre ďalšie obdobie obnovu i poslednej – tretej motorovej lokomotívy RÁBA. ĎAKUJEME !


V rokoch 2013 a 2014 realizujeme na ČHŽ ďalší projekt cezhraničnej spolupráce s názvom:
Slovenské a maďarské doliny zážitkov s historickým vláčikom,
ktorého cieľom je dokončenie obnovy celého zachovaného úseku trate do Vydrovskej doliny (4 km).
Výška príspevku z ERDF poskytnutá Eúropskou úniou činní pre obidve železničky spolu 1 247 375,- €
Ďakujeme !


Webové stránky partnerskej lesnej železnici v Nagybörzsöny
Maďarský text o partnerskej železnici v Nagybörzsöny
Webové stránky o úzkorozchodkách v Maďarsku

Plakát spolupráce


Ďakujeme Nadácii Pontis – nadačný fond Slovenskej sporiteľne, za spolufinancovanie výstavby nového altánku
– staničky vo výhybni Šánske.Grant vo výške 1 000,- € sme úspešne zrealizovali v roku 2013.

Stavba Dokončovanie strechy Dokončovanie strechy a motorový vozeň M21.004 A je hotovo!


Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2012 získala Čiernohronská železnica

(13.11.2012; Enviroportal.sk)

Cena MŽP SR 2012 Na pôde Ministerstva životného prostredia SR dnes slávnostne vyhlásili výsledky Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Laureátom ceny sa stala nezisková organizácia Čiernohronská železnica s projektom Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.

Cenou Slovenskej republiky za krajinu odmeňuje štát úspešné aktivity, smerujúce k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku. Pôvodne sa o túto cenu uchádzali v tomto roku štyri projekty. Obec Čierny Balog s projektom Lesnícky skanzen, ktorý bol nominovaný navrhovateľom Lesy SR, štátny podnik Banská Bystrica však napokon svoju kandidatúru stiahla. Do finálového výberu tak okrem projektu neziskovej organizácie Čiernohronská železnica sa dostal aj projekt občianskeho združenia TATRY Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne (2000 ‑ 2012) a projekt mesta Pezinok Vinohradnícky náučný chodník.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva životného prostredia (MZP)SR, Slovenskej agentúry životného prostredia (SAZP) a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, posudzovala projekty z hľadiska komplexnosti a celkového prínosu v starostlivosti o krajinu. ,,Projekty porota hodnotila aj na základe vzorovosti, príkladnosti a udržateľnosti týchto aktivít, ale aj na základe kvality predložených podkladov," uviedol manažér projektu udeľovania ceny Martin Lakanda zo SAZP.

O víťazstve projektu neziskovej organizácie Čiernohronská železnica rozhodol najmä spôsob, akým tento projekt dosiahol návrat ľudí do krajiny prostredníctvom obnovy technického diela. ,,Ocenili sme aj to, ako tento projekt pomohol prinavrátiť identitu regiónu Čierny Balog a zachovať kultúrne dedičstvo," uviedla členka odbornej hodnotiacej komisie Pavlína Mišíková z Ministerstva životného prostredia SR. Cenu odovzdal zástupcom neziskovej organizácie štátny tajomník MZP Ján Ilavský.

Víťazný projekt bude nominovaný na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu 2013.

Riaditeľ neziskovej organizácie Čiernohronská železnica Aleš Bílek najskôr poďakoval svojmu tímu a spomenul aj mená architektov Kláry Kubičkovej a Vlada Paška, ktorí v roku 1982 pripravili projekt obnovy železnice. V tomto roku budeme oslavovať 30 rokov od prvého tábora, ktorým sme začali obnovovať tento skvost," pripomenul Bílek a dodal, že v tomto roku prepravili železnica vyše 45 000 cestujúcich návštevníkov.

Bílek takisto pripojil vízie projektu do budúcnosti. Železnica by mala slúžiť nielen turistom, ale stále viac a viac miestnej komunite. ,,Chceli by sme, aby železnica slúžila na prepravu detí do školy, ľudí do kostola či k lekárovi, na takú vnútrodedinskú prepravu," uviedol Bílek. Dodal, že druhým veľkým snom je prinavrátiť železnici jej pôvodnú funkciu a v úseku od lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline po Hronec prepravovať drevo.

V rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu sa odborná komisia takisto rozhodla udeliť oj osobitné uznanie. Získal ho predstaviteľ Občianskeho združenia Tatry Rudolf Pado za mimoriadnu angažovanosť pri ochrane a obnove Liptova.

Cena SR za krajinu sa udeľuje každé dva roky. Cieľom je oceniť aktivity, ktoré smerujú ku kvalitnej a udržateľnej starostlivosti o krajinu a tým prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Oprávnenými kandidátmi na ocenenie sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Laureátom prvého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu (2010) sa stala Nadácia Ekopolis, ktorá úspešne obstála aj v medzinárodnom zápolení a získala špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011.

Pozrite si krátky film, ktorý bol spracovaný ako súčasť nominácie ČHŽ na medzinárodné ocenenie Ceny Rady Európy za krajinu 2013.


V roku 2012 získala Čiernohronská železnica podporu z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000,- € na I. etapu generálnej opravy historickej motorovej lokomotívy RÁBA č. 025 z r. 1961. Oprava lokomitívy bude pokračovať i v roku 2013. ĎAKUJEME !


Čiernohronská železnica, n.o. získala v roku 2012 finančnú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške
1 300,- Eur na propagačný materiál Otvorenie sezóny ČHŽ - 20. výročie obnovenia turistickej prevádzky. ĎAKUJEME !


Lokomotiva “Joy“ je opravená!

Najvzácnejšia zachovaná parná lokomotíva Čiernohronskej železnice U 34.904 – Joy z r. 1907, MÁV Budapest 1879/1906 ex
LŽ Nálepkovo, ktorú objavil v roku 1982 pán Štefan Muka v hromade pilín na píle v Nálepkove je opravená!
Obnova lokomotívy bola finančne podporená z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR programu Obnovme si svoj dom v roku 2010 formou daru od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. vo výške 18 000,- € a v roku 2011 priamo z prostriedkov MK SR vo výške 29 000,- €. Ďakujeme !

Opravený Joy
Lokomotiva Joy v pravidelném provozu Detail rozvodu JoySpolupráca lesných železníc Čierneho Balogu a Nagybörzsöny, koordinovaný rozvoj cestovného ruchu a vytvorenie spoločných maďarsko-slovenských turistických atrakcií.

Výška príspevku z ERDF poskytnutá Eúropskou úniou činní 1 519 429,95 €

Ďakujeme !


Webové stránky partnerské lesní železnice v Nagybörzsöny
Maďarský text o partnerské železnici v Nagybörzsöny
Webové stránky o úzkorozchodkách v Maďarsku


Významné ocenenia ČHŽ získané v predchádzajúcich rokoch: „Sedem divov nášho kraja“ v roku 2011, trojnásobný „TOP 7 okresu Brezno“ za roky 2007, 2008 a 2010 v kategórii naj organizácie. Záchrana železničky si za ostatný čas získala uznanie aj rôznych iných organizácií – na Slovensku napríklad Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzea v roku 1995, v Európe prestížnu cenu Európa Nostra v roku 1993, celosvetovú Fordovú cenu v roku 1994, Cenu za čin roka v cestovnom ruchu za rok 2006 udeľovanú Združením turizmu, UMB Banská Bystrica a anglickej poradenskej firmy pre cestovný ruch L&R International Managment Development Ltd.


 
Horehronie - Raj v Tatrách ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA, Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog Horehronie - Raj v Tatrách
Telefón: +421 486 191 500, E-mail: jazda.vlakom.chz@isternet.sk
Webmaster Radim Škopec, E-mail: radim.skopec@centrum.cz
Webhosting Net & Web services